Անտառի տրանսֆորմացիայի ծրագրի գրքույկ | WWF
Անտառի տրանսֆորմացիայի ծրագրի գրքույկ

Posted on 12 August 2014

Այս գրքույկում ներկայացված է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի նկարագրությունը: Ծրագիրը Հայաստանում իրականացնում է WWF hայաստանյան մասնաճյուղը:  
Այս գրքույկում ներկայացված է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի նկարագրությունը: Ծրագիրը Հայաստանում իրականացնում է WWF hայաստանյան մասնաճյուղը:  
Կազմ
© WWF-Հայաստան