Անտառների տրանսֆորմացիայի ծրագրի բրոշյուր | WWF
Անտառների տրանսֆորմացիայի ծրագրի բրոշյուր

Posted on 20 June 2013

"Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ" ծրագիր
Այս գրքույկում ներկայացված է Եվրամիության կողմից ֆինանսավորվող «Հարավային Կովկասի երկրներում անտառների տրանսֆորմացիայի միջոցով անտառային էկոհամակարգերի կայունության բարձրացում կլիմայի փոփոխության նկատմամբ» տարածաշրջանային ծրագրի նկարագրությունը: Ծրագիրը Հայաստանում իրականացնում է Բնության համաշխարհային հիմնադրամի hայաստանյան մասնաճյուղը: 
Անտառների տրանսֆորմացիայի ծրագրի բրոշյուր
© WWF Հայաստան