Priroda spaja ljude na Bodrog festu u Bačkom Monoštoru | WWF

Priroda spaja ljude na Bodrog festu u Bačkom Monoštoru

Posted on 10 August 2013    
Otvaranje izložbe "Vodeni lavirint" u Bačkom Monoštoru. Posetiocima se obratio autor Silard Kovač i Andreas Beckamm, Direktor Dunavsko-karpatskog programa WWF-a.
© WWF
Bački Monoštor, 10. avgust 2013. – U „selu na sedam Dunava“ okruženom vodom i ritskim šumama Specijalnog rezervata prirode „Gornje Podunavlje“ održan je 9. Bodrog fest – festival koji spaja ljude i prirodu.

WWF- Svetski fond za prirodu već deceniju radi na zašiti prirode u slivu Dunava i u saradnji sa mnogobrojnim partnerima ulaže napore za očuvanje plavnih područja koja su izuzetno ugrožena. Regulacijom vodotokova za potrebe rečne plovidbe, odbrane od poplava i poljoprivrede u poslednja dva veka uništeno je 80% prirodnih plavnih područja uz Dunav čime su izgubljena staništa za bogatu floru i faunu Dunavskog sliva. U Srbiji, Specijalni rezervat prirode „Gornje Podunavlje“ predstavlja najveće plavno područje i sa aspekta zaštite prirode ima izuzetan značaj.

„Vlažna područja su izuzetno važna za biološku raznovrsnost i osiguravaju mnoge dobrobiti i usluge ekosistema, poput odbrane od poplava, vode za piće, pročišćavanja vode, turizma i rekreacije. Cilj WWF-a je da zaštiti i obnovi plavna područja i prirodne tokove Dunava i njegovih pritoka Drave i Mure za dobrobit i ljudi i prirode“, izjavio je Andreas Beckmann, direktor Dunavsko-karpatskog programa WWF-a. Takođe, treba istaći da je „Gornje Podunavlje“ jedno od 13 zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere „Mura-Drava-Dunav“, što dodatno govori o njegovoj neprocenjivoj prirodnoj vrednosti“, dodaje Beckmann.

Da bi posetiocima Bodrog festa prikazao lepotu i bogatstvo „Gornjeg Podunavlja“, WWF je pripremio izložbu fotografija „Vodeni lavirint“ autora Silarda Kovača. Izložba prikazuje još uvek divlje predele, karakteristične biljne i životinjske vrste kao i suživot ljudi i prirode koji je na ovom prostoru još očuvan.

Poseban gost u Bačkom Monoštoru je amerikanka Mimi Hughes koja je posetiocima festivala predstavila svoju knjigu „Šire od jedne milje“ u kojoj opisuje svoju dunavsku avanturu. Naime, Mimi je 2006. godine samo uz pratnju svoje ćerke Kelsey 89 dana plivala Dunavom, od Nemačke sve do Crnog mora. Jedna je od dve osobe koje su se ikada usudile na ovakav poduhvat, ali prva koja je bez peraja isplivala celu dužinu Dunava. Njeno putovanje dugo oko 2800 kilometara omogućilo je Mimi da upozna svu raznolikost ove, kako ona kaže prevrtljive reke.

„Dunav je jedna neverovatna reka sa veoma raznolikim karakterom. Počinje uzano i dinamično, čak malo zastrašujuće da bi na kraju postao širok, miran i umirujući“, kaže Mimi Hughes.

Najveće prepreke na njenom putu bilo je 59 brana na gornjem toku Dunava. Ovo iskustvo Mimi opisuje izjavom: „Počela sam da razumem kako se osećaju jesetre kojima je nakon toliko miliona godina migracije odjednom presečen put. Mnogi ljudi ne shvataju da njihove aktivnosti, ne samo na reci i u njenoj blizini, nego svuda mogu biti veoma štetne za reku. Bilo da je u pitanju sprečavanje erozije ili pravilno odlaganje smeća i sprečavanje zagađenja, svako od nas može da uradi nešto da pomogne rekama“, dodaje Mimi Hughes.

Za više informacija:
Sonja Badjura, sbadjura@wwfdcp.org, 011/33 49479, 063/891 4458
Otvaranje izložbe "Vodeni lavirint" u Bačkom Monoštoru. Posetiocima se obratio autor Silard Kovač i Andreas Beckamm, Direktor Dunavsko-karpatskog programa WWF-a.
© WWF Enlarge
Mimi Hughes predstavila je posetiocima Bodrog festa svoju dunavsku avanturu koju opisuje u knjizi "Šire od jedne milje"
© WWF Enlarge
WWF je Mimi Hughes pratio tokom 2006. godine kroz Austriju, Srbiju, Rumuniju i Bugarsku.
© WWF Enlarge
Intervju sa Mimi Hughes
© Andreas Beckmann Enlarge
Mimi Hughes je preplivala 2800 km reke Dunav
© Andreas Beckmann Enlarge
Atmosfera sa Bodrog festa
© Sofija P. Špero Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required