Stone and Style ร่วมมือกับศิลปินชั้นนำสนับสนุน WWF ยุติค้างาช้าง | WWF

Stone and Style ร่วมมือกับศิลปินชั้นนำสนับสนุน WWF ยุติค้างาช้าง

Posted on
29 August 2013
“สโตนแอนด์สไตล์ (Stone & Style) และไซล์สโตน (Silestone) ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์หินครบวงจร ให้การสนับสนุน WWF ประเทศไทยต่อต้านอาชญากรรมค้าสัตว์ป่า ด้วยการสร้างสรรค์โต๊ะสำหรับรับประทานอาหารที่ออกแบบเป็นพิเศษ จำกัดจำนวนเพียง 12 ตัว โดยคุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี ศิลปินชั้นนำของไทยร่วมนำทีมออกแบบติดโลโก้แพนด้า มอบรายได้จากการจำหน่ายให้ WWF-ประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการรณรงค์ต่อต้านการค้างาช้างในประเทศไทย


นายเกรียงศักดิ์
จิวนันต์ ประธานบริหารบริษัทสโตน แอนด์ สไตล์ จำกัด กล่าวว่าสโตนแอนด์สไตล์ ได้รับแรงบันดาลใจจากการรณรงค์หยุดค้างา หยุดฆ่าช้างของ WWF-ประเทศไทย แม้ว่าธุรกิจของสโตนแอนด์สไตล์จะไม่เกี่ยวข้องกับสัตว์ป่าแต่ต้องการส่งเสริมหน่วยงานที่เคลื่อนไหวด้านนี้ จึงชักชวนศิลปินมาร่วมกันสร้างสรรค์ และสนับสนุนความพยายามในการปกป้องช้าง ด้วยการมอบรายได้จากการขายทั้งหมดให้กับการรณรงค์หยุดการค้างาช้างในประเทศไทย

 

บริษัทสโตนแอนด์สไตล์ จำกัด มุ่งมั่นสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทที่คำนึงถึงความยั่งยืนและสร้างเครือข่ายกับศิลปินที่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม สโตนแอนด์สไตล์ยังเป็นผู้นำในการริเริ่มสร้างวิถีชีวิตอย่างยั่งยืนผ่านการออกแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยคำนึงถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างทางเลือกให้กับผู้บริโภค การให้ความสนับสนุน WWF-ประเทศไทยในครั้งนี้ จะสร้างความตระหนักรู้ถึงการอนุรักษ์ช้าง ลดการขายและบริโภคงาช้างในหมู่ประชาชนได้มากยิ่งขึ้นผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมทั้งรัฐ เอกชน และในภาคประชาชนต่อไป

 

การรณรงค์หยุดการค้างาช้างในประเทศไทย ซึ่งประเทศไทยถือเป็นตลาดการค้างาช้างที่ไม่มีการควบคุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีความสำคัญต่อความอยู่รอดของช้างทั่วโลก การแก้ไขกฎหมายซื้อขายและครอบครองช้างในประเทศจึงเป็นการสกัดกั้นวิกฤตการณ์การไล่ล่าช้างที่นำไปสู่การฆ่าช้างอย่างทารุณกว่าหมื่นตัวต่อปีในแอฟริกา และหยุดวงจรที่กระตุ้นให้เกิดอาชญากรรมการค้าชิ้นส่วนสัตว์ป่าทั่วโลก

 

ในระหว่างการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES - Convention on International Trade on Endangered Species of Wild Fauna and Flora) ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา  ประเทศไทยได้รับความสนใจจากประชาคมโลกอย่างมาก จากความสำเร็จในการรณรงค์ของ WWF ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากผู้คนทั่วโลกด้วยการร่วมลงชื่อกว่า 1.6 ล้านรายชื่อ เรียกร้องให้หยุดการค้างาช้าง เสียงเรียกร้องของคนทั่วโลกมีส่วนผลักดันให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศให้คำมั่นสัญญาที่จะยุติการค้างาช้างในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม WWF จะยังคงเดินหน้าทำงานร่วมกับฝ่ายรัฐบาลอย่างใกล้ชิด เพื่อผลักดันให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเพื่อให้การค้างาช้างหมดสิ้นไป  

 

ช้างถือเป็นสัตว์ที่บ่งบอกความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเขตร้อนของไทย การปกป้องช้างจากภัยคุกคามของนักล่าและผู้ลักลอบค้าสัตว์ป่า จึงเท่ากับเป็นการอนุรักษ์ระบบนิเวศที่พวกมันอาศัยอยู่ ยิ่งไปกว่านั้น ในภาพรวมการปกป้องภูมิประเทศที่มีความสำคัญทางนิเวศยังเป็นการฟื้นคืนธรรมชาติจากภัยคุกคามของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจากการพัฒนา การขยายตัวของเมือง และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมของมนุษย์

 

ส่วนศิลปินที่ร่วมออกแบบลายหน้าโต๊ะนี้ คุณศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี เป็นศิลปินไทยร่วมสมัย ซึ่งมีผลงานที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการศิลปะของไทย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านทักษะการวาดลายเส้น โดยเฉพาะการวาดภาพเหมือนบุคคล และถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างลึกซึ้งในทุกฝีแปรง เช่นเดียวกับบุคลิกภาพของทั้งตัวศิลปินและผู้เป็นแบบที่สะท้อนผ่านทางผลงาน


ข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

สโตนแอนด์สไตล์ - คุณเกรียงศักดิ์ จิวานันต์   โทร. 081 634 1999 อีเมล kj@stonemakessense.com 
WWF-ประเทศไทย - คุณนคร อมรวัตพงศ์  โทร. 081 171 0827 อีเมล kj@stonemakessense.com
เข้าชมเว็บไซต์สโตน แอนด์ สไตล์ได้ที่ http://www.stonemakessense.com