Կլիմայի փոփոխության ազդեցությունների մեղմացումը Հարավային Կովկասում անտառների պահպանության, կառավարման և վերականգնման միջոցով

Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում  արդեն նկատվում են կլիմայի  նշանակալի փոփոխություններ` ջերմաստիճանի նկատելի  բարձրացում, սառցաբեկորների հալում, ծովի մակարդակի բարձրացում, գետերի հոսքի կրճատում և վերաբաժանում, ձյան տեղումների կրճատում և ձյան ծածկույթի և էկոհամակարգի դեպի վեր բարձրացում: վերջին տասնամյակներում Հայաստանի անտառները էական վնասներ  են կրել, որը  պայմանավորված էր մարդկային գործոնի բացասական ազդեցություններով և կլիմայի անցանկալի փոփոխությամբ: Դրա արդյունքում անտառային էկոհամակարգերը վնասվել են և կորցրել իրենց դիմադրողականությունը կլիմայի փոփոխության նկատմամբ, որը նվազեցրել է ածխածնի պահուստը: Բոլոր վերոհիշյալ գործոնները հանգեցրեցին անտառային էկոհամակարգերի վերականգնման անհրաժեշտությանը հատուկ ընտրված տարածքներում, որոնք հետագայում կստեղծեն անտառային կայուն  կառավարման համակարգ:

Ծրագիրը իրականացվում է Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում և ուղղված է անտառային էկոհամակարգերի վերականգնմանը  ածխածնի պահուստը ավելացնելու նպատակով: Հայաստանում ընդանուր թիրախային տարածքը մոտավորապես կազմում է 530 հա, որը գտնվում է Լոռի մարզում`  ներառելով  համայնքային և պետական սեփականություն հանդիսացող տարածքները: Ծրագիրը իրականացվում է «Հայանտառ» (ՊՈԱԿ)-ի  և ATP-իԷյ Թի Փի» Բարեգործական հիմնադրամ)-ի հետ համատեղ:

Ֆինանսավորող  կազմակերպություն./դոնոր. Գերմանիայի Շրջակա միջավայրի, բնապահպանության և միջուկային անվտանգության ֆեդերալ նախարարություն (BMU ) KFW Զարգացման բանկի միջոցով

Իրականացնող կազմակերպություն.  WWF հայաստանյան գրասենյակ

Տևողությունը. 2008-2010

Բյուջեն. 1.355.487 €

 

Ծրագրի նպատակը.

·         Ընտրված պիլոտային տարածքներում (530 հա Լոռի մարզում) անտառային էկոհամակարգերի վերականգնում ածխածնի պաշարը ավելացնելու և կլիմայի փոփոխության նկատմամբ դիմադրողականության բարձրացում

·         Ընտրված էկոհամակարգերում  կայուն կառավարման ռեժիմների իրականացում, ինչպես նաև տեղական հզորությունների բարելավում կայուն անտառապատման, անտառվերականգնման սխեմաների կիրառման համար

 

Ծրագրի գործողությունները.

·         Պիլոտային տարածքների ընտրություն, անտառապատման համար (մոտ 530 հա) դրանց սահմանների քարտեզագրում և անհրաժեշտ փաստաթղթերի պատրաստում

·         Սերմերի և սերմնաբույսերի հավաքում ընտրված տարածքներում

·         Անտառապատման ծրագրի մշակում  ընտրված տարածքների համար

·         Համաձայն անտառապատման նախագծերի` Լոռի մարզի համայնքների աշխատուժի միջոցով տնկանյութի աճեցման, ցանկապատման, տնկման և մշակաբույսերի  խնամքի միջոցառումների իրականացում

·         Ընտրված Ջրաշեն և Ծաղկաբեր համայնքների բնակիչների իրազեկության բարձրացման  համար անտառի կայուն կառավարման և կլիմայի փոփոխության թեմաներով սեմինարների և թրեյնինգների կազմակերպում

 

Ծրագրի արդյունքները.

·         Մոտ 530 հա անտառապատված տարածք Լոռի մարզում

·         Ածխածնի պաշարի ավելացում և կլիմայի փոփոխության դեմ դիմադրողականության բարձրացում

·         Ծրագրի իրականացման համայնքներում սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավում  և նոր ժամանակավոր աշխատատեղերի ստեղծում

·         Տեղական բնակչության իրազեկության բարձրացում  կլիմայի  փոփոխության ազդեցությունների  մարտահրավերների վերաբերյալ

·         Անտառների համայնքային  կառավարման համակարգի զարգացում

·         Սերտ համագործակցություն շրջակա միջավայրի պահպանության բնագավառի տեղական և միջազգային  տարբեր կազմակերպությունների հետ

 

Լրացուցից տեղեկությունների համար դիմել`

Արթուր Խոյեցյան, Հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար
Բնության համաշխարհային հիմնադրամի հայաստանյան մասնաճյուղ (WWF Հայաստան)
Հեռ./Ֆաքս` (+374 10) 52 47 12;  54  61 56 (ներքինը`16)
Էլ. Փոստ` akhoyetsyan@wwfcaucasus.am
Ինտ. Կայք` www.panda.org/armenia


Արթուր Ալավերդյան, ծրագրի համակարգող
WWF հայաստանյան մասնաճյուղ
Էլ. Փոստ` aalaverdyan@wwfcaucasus.am
Հեռ./Ֆաքս` (+374 10) 52 47 12 (ներքինը 17)

Ծառատունկի աշխատանքներ rel= © WWF Armenia

Ծառատունկ

Ցանկապատման աշխատանքներ պլանավորված տարածքում rel= © WWF Armenia

Ցանկապատման աշխատանքներ նոր մեթոդներով

Ցանկապատման աշխատանքներ նոր մեթոդներով rel= © WWF Armenia

Ցանկապատման աշխատանքներ պլանավորված տարածքում