Međunarodna konferencija o održivoj hidroenergiji u dinarskom vijencu

U posljednje vrijeme, močvarni i slatkovodni ekosistemi u jugoistočnoj Evropi suočavaju se sa povećanim pritiscima koje uzrokuje planirana izgradnja novih hidroenergetskih infrastrukturnih objekata u ovoj regiji.

Smatrajući se sve atraktivnijim izvorom energije za ublažavanje klimatskih promjena, i za energetsku sigurnost, kao i dobrim izvorom prihoda za mnoge zemlje dinarskog vijenca, izgradnja hidroenergetskih objekata može predstavljati opasnost po lokalni raznovrsni biodiverzitet i nizvodne funkcije ekosistema, netaknute pejzaže i neizmjerno vrijedno prirodno i kulturno naslijeđe ove regije.

WWF još od 2001. godine pokušava  da doprinese rješavanju problema zaštite sa kojima se suočavaju slatkovodni ekosistemi jugoistočne Evrope, a s ciljem minimiziranja utjecaja infrastrukture, uključujući hidroelektrane, putem promoviranja:
 • Integralnog upravljanja riječnim slivom
 • Implementacije principa definiranih od strane Svjetske komisije za brane
 • Usvajanje standarda održivosti kod određivanja lokacije na kojoj će se brana graditi, projektovanja i upravljanja branama,
 • Uvođenje koncepta okolišni prihvatljivog protoka u upravljanje riječnim slivom.


Cilj i obi

Cilj konferencije je okupiti ključne zainteresovane strane u oblasti izgradnje i upravljanja branama u regiji, kako bi se prodiskutovalo o mogućnostima za povećanje održivosti hidroenergetskih objekata kroz usvajanje okolišnih standarda, uključujući koncept okolišno prihvatljivog protoka.
Ova konferencija također ima za cilj da učesnicima prezentira primjere održive hidroenergije i inovativne pristupe koji se koriste širom svijeta, kao što su forum sa velikim brojem različitih zainteresovanih strana koji je trenutno u toku, a koji ima za cilj reviziju Protokola o procjeni održivosti Međunarodnog udruženja za hidroenergiju (International Hydropower Association - IHA), kako bi se poboljšao okolišni učinak ovih infrastrukturnih objekata.

Krajnji cilj je da se pomogne donosiocima odluka, kako u javnom tako i u privatnom sektoru, da donesu informirane odluke koje se zasnivaju na nauci, kojima će se ublažiti utjecaji brana u regiji i započeti saradnja čiji bi cilj bio postizanje održivih rješenja i alternativa.


Dnevni red

Hotel Lapad, Dubrovnik, 7-8. Oktobar 2009. godine

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +

Utorak, 6. oktobar 2009. godine

17.30-18.30: Preliminarna registracija
18.30-21.30: Koktel dobrodošlice i večera u Hotelu Lapad (u organizaciji WWF-a)

+  +  +  +  +  +  +  +  +  +

Srijeda, 7. oktobar 2009. godine

08.30-09.00: Registracija

09.00-09.30: Otvorenje


Uvodni govori:
 • Gosp. Paolo Lombardi, Direktor, Mediteranski program WWF-a 
 • Gđa Daryl Fields, stručnjak za vodne resurse, Svjetska banka 
 • Dr. Helen Locher, Međunarodno udruženje za hidroenergiju 
 • Prof. Michael Scoullos, predsjedavajući, Globalno partnerstvo za vode – Mediteran

09.30-10.00: Uvod i prikazivanje filma WWF-a
 • Gđa Angela Klauschen, stručnjak za slatke vode, WWF Mediteranski program WWF-a
10.00-10.30: Pauza za kafu

10.30-12.30: Prva sesija: Priprema: Povezivanje proizvodnje energije i potreba ekosistema
 • Gđa Konstantina Toli, voditelj programa, Globalno partnerstvo za vode – Mediteran
 • Gđa Marjana Çoku, Sektor hidroenergije, Državna agencija za prirodne resurse, Albanija
 • Gđa Francesca Antonelli, šef odjeljenja za slatke vode, Mediteranski program WWF-a
 • Dr. Jian-hua Meng, stručnjak za održivu hidroenergiju, WWF-ova Inicijativa za brane
Pitanja i odgovori – Diskusija

12.30-14.00: Ručak

14.00-16.00: Sesija 2: Pristupanje Evropskoj uniji i zahtjevi vezano za hidroenergiju
 • Predstavnik Evropske komisije, Generalna direkcija za proširenje
 • Gosp. Sergey Moroz, Okvirna direktiva o vodama, Ured za evropsko zakonodavstvo WWF-a
 • Gosp. Martin Smutny, Direktiva o strateškoj procjeni i procjeni utjecaja na okoliš, Integra Consulting Services
 • Gđa Vesna Montan, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog planiranja i graditeljstva, Hrvatska
Pitanja i odgovori – diskusija

16.00-16.30: Pauza za kafu

16.30-18.00: Sesija 3: Mjere zaštite i strategije održivosti međunarodnih finansijskih institucija i donatora
 • Gđa Daryl Fields, stručnjak za vodne resurse, Svjetska banka
 • Dr. Wolfhart Pohl, stručnjak za okoliš i nauke o zemlji, Svjetska banka
 • Pitanja i odgovori – diskusija
20.00: Večera u starom gradu Dubrovniku (u organizaciji WWF-a)

+ + + + + + + + + +


Četvrtak, 8. oktobar 2009

9.00-10.30: Sesija 4: Najbolje prakse i iskustvo privatnog sektora u održivosti hidroenergije
 • Gosp. Tormod Andre Schei, odjel za okoiš, Statkraft Norveška
 • Gosp. Damien Sidler, „Oznaka za prirodno“, Services Industriels de Genève
Pitanja i odgovori – diskusija

10.30-11.00: Pauza za kafu

11.00-13.00: Sesija 5: Proces konsultacija foruma za procjenu održivosti hidroenergije vezano za revidirani Protokol o održivosti Međunarodnog udruženja za hidroenergiju.
 • Dr. Helen Locher, koordinator foruma za održivost, Međunarodno udruženje za hidroenergiju.
 • Dr. Jörg Hartmann, voditelj, WWF-ova Inicijativa za brane
Sesija je podijeljena u četiri dijela.
 • Upoznavanje sa Forumom za procjenu održivosti hidroenergije i Nacrtom protokola (30 min.)
 • Vježba: Studija slučaja kroz korištenje Nacrta protokola (30 min.)
 • Povratne informacije sa gore navedene vježbe (30 min.)
 • ...nastavak nakon ručka
13.00-14.30: Ručak

14.30-15.30: Sesija 5 (nastavak):


Pitanja i odgovori i povratne informacije vezano za Nacrt protokola (1sat.)

15.30-16.15: Sesija 6: Zaključci – kako dalje

16.15-16.30: Zatvaranje

16.30: Posjeta starom gradu Dubrovniku (nije obavezno)
International Conference On Sustainable Hydropower In the Dinaric Arc 
© WWF MedPo
International Conference On Sustainable Hydropower In the Dinaric Arc
© WWF MedPo

Preuzmite brošuru o konferenciji


 
© WWF MedPo
© WWF MedPo
 
© WWF MedPo
© WWF MedPo
Migrating Birds 
© WWF MedPo
Migrating Birds
© WWF MedPo
Uz podršku: