WWF ผลักดัน CITES ให้ดำเนินการอย่างกล้าหาญ เพื่อปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ | WWF

WWF ผลักดัน CITES ให้ดำเนินการอย่างกล้าหาญ เพื่อปกป้องสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

Posted on 20 November 2012    
CITES Logo
© noknight
กลองด์, สวิตเซอร์แลนด์ - WWF เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ รับรู้ถึงความรุนแรงของภัยคุกคามที่เกิดจากเครือข่ายอาชญา กรรมต่อสัตว์ป่าข้ามชาติ และย้ำถึงจุดยืนในค่านิยมหลักทางวิทยาศาสตร์ในกระบวนการตัดสินใจ ใน การประชุมสมัยสามัญ ภาคีไซเตสครั้งที่ 16 (CoP) อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ ที่จะมีขึ้นในเดือนมีนาคม 2556“หน่วยงานระหว่างประเทศหลายแห่ง เช่น INTERPOL และ UN ว่าด้วยอาชญากรรมและยาเสพติด ที่ให้การยอมรับถึงความรุนแรงของอาชญากรรมต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไปถึงการลักลอบค้าสัตว์ป่า” ดร. คาร์ลอส ดรูว์ ผู้อำนวยการ WWF โครงการอนุรักษ์ชนิดพันธุ์กล่าว “การลักลอบล่าสัตว์ป่าและการลักลอบค้าสัตว์ป่า ทำให้สถานการณ์ความขัดแย้ง ในภูมิภาคเลวร้ายลงกว่าเดิม และบ่อยครั้งที่ขบวนการเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับการก่ออาชญากรรมรุนแรงอื่นๆ เช่น การฆาตรกรรม คอร์รัปชั่น และการฟอกเงิน” 

“วิกฤตการณ์การลักลอบล่าช้างในอัฟริกากลางที่ดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการตายของแรดในอัฟริกาใต้ที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นเครื่องบ่งชี้ให้เห็นถึงความล้มเหลวมากยิ่งขึ้นของการออกกฏหมายและการบังคับใช้ ดังนั้นไซเตสจึงจำเป็นต้องเผชิญหน้า กับความรุนแรงของวิกฤตนี้ และใช้เขี้ยวเล็บที่รัฐบาลประเทศต่างๆมอบให้” ดรูว์กล่าว

WWF เรียกร้องให้ CITES มุ่งความสนใจไปยังประเทศที่ไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของ CITES ที่ เกี่ยวข้องกับช้างได้ เช่นเดียวกับแรด WWF กดดันให้มีการดำเนินการที่เข้มงวด ต่อประเทศที่ไม่สามารถบังคับใช้กฎของ CITES

ส่วนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอให้เพิ่มสายพันธุ์สัตว์ที่ CITES เป็นผู้ควบคุมการค้านั้น WWF เรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆ ให้การสนับสนุนข้อเสนอทุกข้อ ที่เกี่ยวข้องกับฉลามและปลากระเบนแมนตา

“สัตว์สายพันธุ์นี้ ต้องใช้เวลาเจริญเติบโตนานกว่าจะโตเต็มวัย และมีการตกลูกค่อนข้างน้อยตลอดช่วงชีวิตของพวกมัน ดังนั้นสายพันธุ์ของพวกมันจึงเผชิญกับความเสี่ยงอย่างยิ่งต่อการทำประมงที่มากเกินไป” ดร. โคลแมน โอ ไครโอเดียน ผู้วิเคราะห์นโยบายการค้าสัตว์ป่าของ WWF กล่าว

ฉลามหัวฆ้อน ฉลามครีบขาว และฉลามพอร์บีเกิล ล้วนเป็นฉลามที่ตลาดหูฉลามในจีนต้องการอย่างมาก เนื้อของฉลามพอร์บี เกิล ยังได้ราคาสูง ขณะที่ปลากระเบนแมนตาถูกไล่ล่าเพื่อเอาเหงือกไปใช้สำหรับทำยาจีน

“CITES ไม่สามารถขึ้นบัญชีฉลามหัวฆ้อน ฉลามครีบขาว และฉลามพอร์บีเกิล ในการประชุม CoP เมื่อ 2552 แม้จะมีความเห็นเป็นเอกฉันท์จากบรรดาผู้เชี่ยวชาญ ว่ามาตรการดังกล่าวนั้น มีเหตุผลอันสมควร” โอ ไครโอเดียน กล่าว “สาส์นของ พวกเราที่มีไปยังรัฐบาลประเทศต่างๆในครั้งนี้ คือการยึดถือในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ และทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อสายพันธุ์ เหล่านี้”

WWF ยังต้องการให้ CITES เข้าไปมีบทบาทในการควบคุมการค้าสายพันธุ์ไม้มะเกลือ และไม้แดงในมาดากัสการ์ ซึ่งถูกทำลาย ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เนื่องจากการลักลอบตัดไม้

“หากไม่มีกฎเกณฑ์บังคับ อนาคตป่าไม้ของมาดากัสการ์ จะดูย่ำแย่มาก” โอ ไครโอเดียนกล่าว

WWF ยังเรียกร้องขอแรงงสนับสนุนต่อข้อเสนอเพื่อเพิ่มความเข้มงวดในด้านการค้า สำหรับสายพันธุ์ไม้แดงในละตินอเมริกา รวมทั้งเต่าน้ำจืดและเต่าทะเลในอเมริกาเหนือและเอเชีย นอกจากนี้ WWF ยังแสดงความสนับสนุนความริเริ่มที่หลากหลาย เพื่อยกระดับการบังคับใช้อนุสัญญา CITES รวมไปถึงข้อเสนอกฎเกณฑ์ปฏิบัติต่อสัตว์สายพันธุ์ที่ขึ้นบัญชี CITES ที่ถูกจับ ในทะเลด้วย

 

CITES Logo
© noknight Enlarge
Opening Ceremony of COP15 at CITES.
Opening Ceremony of COP15 at CITES.
© Gemma Parkes / WWF Enlarge