Otvorena međunarodna konferencija o zaštićenim područjima i održivom turizmu

Posted on 22 October 2018

Stručnjaci za turizam i stručnjaci iz sektora zaštite prirode tri će dana u Opatiji raspravljati o održivom turizmu kao jedinom prikladnom obliku turizma u zaštićenim područjima i ekološkoj mreži Natura 2000
U Opatiji je danas otvorena trodnevna međunarodna konferencija o zaštićenim područjima i održivom turizmu, koju organizira svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF s projektnim partnerima u okviru projekta ˝Ekoturizam srednje Europe: alati za zaštitu prirode - CEETO˝. Predstavnici donositelja odluka na nacionalnoj razini, agencija iz područja zaštite prirode i turizma, upravljača zaštićenih i Natura 2000 područja, projektni partneri i drugi stručnjaci tijekom tri dana raspravljat će o najuspješnijim mjerama za smanjenje negativnog utjecaja turističkih posjeta u zaštićenim i Natura 2000 područjima. 

Konferenciju su otvorili direktor WWF Adrije Deni Porej, dožupan Primorsko-goranski Petar Mamula, pomoćnik Ministra okoliša i energetike Igor Kreitmeyer te visoki dužnosnici iz relevantnih ministarstava iz Italije i Njemačke. Kroz svoje su govore istaknuli važnost uspostave kvalitetne suradnje više sektora, poslovanja i lokalnih dionika na pojedinom području u cilju očuvanja prirode kao podloge za društveni i gospodarski rast.

„Turizam predstavlja značajan faktor za zaštićena područja, posebice u cilju osiguravanja njihove financijske stabilnosti. U tom kontekstu, držimo da turizam predstavlja iznimnu priliku za zaštićena i Natura 2000 područja, koja bi trebala potaknuti pozitivne promjene i dovesti do poboljšanja u upravljanju zaštićenim područjima, kao i do poboljšanja društvene i gospodarske situacije na lokalnoj razini te direktnih ulaganja u zaštićenim područjima“, rekao je direktor WWF Adrije dr. Deni Porej.

Tijekom konferencije osamdesetak sudionika iz osam zemalja posjetit će i Oporavilište za bjeloglave supove Beli na Cresu kao odličan primjer osvještavanja posjetitelja i javnosti o važnosti zaštićenih vrijednosti prirode za razvijanje lokalnog gospodarstva. Kako je WWF već i objavio u svojoj Procjeni dobrobiti u zaštićenim područjima Hrvatske koja je objavljena na stranici prirodazaljude.org, razvoj lokalnog gospodarstva važan je zbog revitalizacije područja s razvojnim posebnostima.

CEETO projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru programa Interreg Srednja Europa. Tijekom projekta provode se pilot aktivnosti vezane za testiranje metoda upravljanja turističkim posjetima i održivim korištenjem prirodnih resursa u nekoliko zaštićenih i Natura 2000 područja u Austriji, Hrvatskoj, Italiji, Mađarskoj, Njemačkoj i Sloveniji. Ova konferencija je prilika za susret članova CEETO mreže koja je osnovana ranije ove godine, a omogućuje suradnju i umrežavanje stručnjaka i zaštićenih područja u srednjoj Europi s ciljem dijeljenja znanja i praksi u razvoju, provedbi i promociji upravljanja održivim turizmom.
 
Deni Porej, direktor WWF Adrije
© Petra Boic-Petrac
Otvaranje međunarodne konferencije o zaštićenim područjima i održivom turizmu
© Petra Boic-Petrac
Zamjenik župana Primorsko-goranske županije Petar Mamula
© Petra Boic-Petrac