Ховор ан, амьтадын талаар:

  • Аргалын талаар баримталж буй байр суурь (2003-2006 он) (англи хэлээр)
  • Монгол Бєхєнгийн талаар баримталж буй байр суурь (2004-11-17), (англи хэлээр)


Ус болон уул уурхайн талаар: