Манай байгаль хамгааллын шинэ хєтєлбєр (2005-2010)

Энэхvv шинэ хєтєлбєрийг 2004 оны 4-р сараас эхлэн боловсруулсан бєгєєд 2005 оны 7-р сарын 1-нээс эхлэн хэрэгжvvлж байна.

Хєтєлбєрийн зорилго:

  • Алтай-Саяны эко бvс нутгийн ховор амьтдыг хамгаалах
  • Алтай-Саяны эко бvс нутгийн цэнгэг усны экосистем, бэлчээрийг хамгаалан тогтвортойгоор ашиглах
  • Монгол Дагуурын экосистемийн иж бvрдлийг хамгаалахад чиглэж байна.

Энэхvv зорилгыг хэрэгжvvлэхийн тулд дараах чиглэлvvдээр байгаль хамгаалах vйл ажиллагаа явуулж байна.

  • Ховор амьтан хамгаалал
  • Усны экосистем хамгаалал
  • Улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежмент
  • Хариуцлагатай уул уурхай
  • Бэлчээрийн менежмент, хєдєєгийн хєгжил
  • Байгаль орчны боловсрол
  • Хууль эрх зvй

WWF Mongolia Program Office: 
Conservation Profile 
© WWF Mongolia
Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (WWF)-гийн Монгол дахь хєтєлбєрийн газрын Байгаль хамгаалах хєтєлбєр (2005-2010)
© WWF Mongolia