Манай хєтєлбєрийн газраас Монголын байгаль орчны чиглэлээр гаргасан хэвлэлийн мэдээ болон бусад мэдээлэлийн архивыг он, оноор нь vзэх боломжтой.