ECONOMIC EVALUATION

EE Final Report 2007

A report of group project work aimed at identifying a methodology and developing an action plan for identifying economic values of different water and environment management options in the Neretva river basin.

Ovdje možete dobiti izvještaj/izvješće radne grupe projekta za izbor metodologije i izradu akcionog plana za identificiranje ekonomske vrijednosti različitih mogućnosti upravljanja vodama i okolišnim resursima u slivu Neretve.

EE Final Report 2008

A report of group project work aimed at applying EU economic guidelines for the WFD, prepared in 2008.

Ovdje možete dobiti izvještaj/izvješće radne grupe projekta posvećeno primjeni EU ekonomskih smjernica za primjenu okvirne direktive o vodama, pripremljen 2008.

Handbook on Baseline Scenario

The methodology to develop a baseline scenario approach for the WFD - Economic Analysis, prepared in 2009.

Ovdje možete dobiti Priručnik za metodologiju izrade osnovnog scenarija prema ODV – ekonomska analiza, pripremljen 2009.

Neretva Guidance to River Basin Characterization

The Strategic Guidance on Characterization of a River Basin, prepared in 2009.

Ovdje možete dobiti strateške smjernice za postupak karakterizacije riječnog sliva, pripremljene 2009.

ENVIRONMENTAL FLOW

EF Final Report 2007

A report on project work group aimed at identifying a methodology and at developing an action plan for identifying environmental flow in the Neretva river basin, prepared in 2007

Ovdje možete dobiti izvještaj/izvješće radne grupe projekta za izbor metodologije i izradu akcionog plana za identificiranje ekološki prihvatljivog protoka u slivu Neretve, pripremljen 2007.

EF Final Report 2008

A report of project work group aimed at identifying a methodology and at developing an action plan for identifying environmental flow in the Neretva river basin at the pilot area of river Trebi~at, with its appendices, prepared in 2008.

Ovdje možete dobiti izvještaj/izvješće radne grupe projekta za izbor metodologije i izradu akcionog plana za identificiranje ekološki prihvatljivog protoka u slivu Neretve, na pilot području r. Trebižat, kao i odgovarajuće priloge, pripremljen 2008.

EF Final Report 2009

A report of project work group aimed at identifying a methodology and at developing an action plan for identifying environmental flow at the pilot area of river Trebi~at and at the Vrbanja river with its appendices, prepared in 2009.

Ovdje možete dobiti izvještaj/izvješće radne grupe projekta za izbor metodologije i izradu akcionog plana za identificiranje ekološki prihvatljivog protoka na pilot području r. Trebižat i r. Vrbanje kao i odgovarajuće priloge, pripremljen 2009.

EF Report Appendices 2008

EF Report Appendices 2009

POSTERS

Posters in local language

During 2008 WWF has prepared translations and publishing of posters prepared by Unesco Catalonia, and delivered them to schools, NGOs and other interested parties.

U toku 2008 WWF je preveo i tiskao/ötampao postere koje je pripremio Unesco Catalonia, te ih poklonio ökolama, nevladinim udrugama i drugim zainteresiranima.