COMMS STRATEGIES

Here you may find brief communication strategies for pilot areas of NP Sutjeska and Ramsar site Livansko polje, prepared within "Europe's Living Heart" project during 2009.

Ovdje možete dobiti kratke nacrte komunikacione strategije za pilot područja NP Sutjeska i Ramsarsko područje Livanjsko polje, pripremljene u okviru projekta "Europsko srce života" 2009 g.


HD FINAL REPORT 2007

Here you may find report of project work group aiming to identifying a methodology and at developing an action plan for identifying biodiversity values and hotspots in the Neretva river basin, according to the EU Biodiversity Protection Standards (i.e. the Nature Directives), prepared in 2007.

Ovdje možete dobiti izvještaj/izvješće radne grupe projekta za izbor metodologije i izradu akcionog plana za identificiranje vrijednosti biodiverziteta i vrućih tačaka (hotspots) slivu Neretve, sukladno standardima zaštite biodiverziteta EU (npr. direktivama EU iz oblasti prirode), pripremljen 2007 g.

HD FINAL REPORT 2008

Here you may find report of project work group aiming to identifying a methodology and at developing an action plan for identifying biodiversity values and hotspots in Bosnia and Herzegovina, according to the EU Biodiversity Protection Standards (i.e. the Nature Directives), prepared within "Europe's Living Heart" project, prepared in 2008.

Ovdje možete dobiti izvještaj/izvješće radne grupe projekta za izbor metodologije i izradu akcionog plana za identificiranje vrijednosti biodiverziteta i vrućih tačaka (hotspots) u Bosni i Hercegovini, sukladno standardima zaštite biodiverziteta EU (npr. direktivama EU iz oblasti prirode), pripremljen u okviru projekta "Europsko srce života" 2008 g.

HD REGIONAL REPORT 2008

Here you may find regional report on implementation of EU Biodiversity Protection Standards (i.e. the Nature Directives) in SEE, prepared within "Europe's Living Heart" project during 2008.

Ovdje možete dobiti regionalni izvještaj/izvješće o stanju implementacije standarda zaštite biodiverziteta EU (npr. direktivama EU iz oblasti prirode) u jugoistočnoj Europi, pripremljen u okviru projekta "Europsko srce života" 2008 g.

TRANSLATIONS

During 2008 WWF has prepared translations and publishing of relevant HD implementation guidelines, and delivered them to BiH administration and other interested parties.

U toku 2008 WWF je preveo i tiskao/štampao važne publikacije koje se odnose na implementaciju Direktive o staništima, te ih podijelio BiH administraciji i drugim zainteresiranima.