© WWF / Michel GUNTHER

Rješenja

Umjetno Grabovicko jezero (Sliv Neretve), Bosna i Hercegovina

Specifični ciljevi projekta usmjereni na postizanje sveobuhvatnog cilja su sljedeći: 

  1. Postaviti osnovu za mapiranje vrijednosti biodiverziteta i lokaliteta od ključne važnosti za očuvanje biodiverziteta u slivu Neretve, u skladu sa načelima Direktive o staništima.
  2. Inicirati proces učešća različitih zainteresovanih strana u integralno upravljanje vodama u skladu sa načelima Okvirne direktive o vodama.
  3. Jačati civilno društvo, kako bi se osiguralo adekvatno učešće javnosti u upravljanju vodama i dala podrška demokratskom razvoju.
Predviđeno je da se projekat koristi kao instrument za pokretanje prvih koraka za identifikaciju lokaliteta od ključne važnosti za očuvanje biodiverziteta (za implementaciju mreže Natura 2000 Direktive o staništima, jednom kada ona postane obavezna za BiH) u cijelom slivu Neretve, što će poboljšati dijalog između zainteresovanih strana kao i učešće javnosti (član 14. Okvirne direktive o vodama) sa dugoročnim ciljem rješavanja konflikata među korisnicima voda i dogovora o ekološkom proticaju rijeke Neretve.

U tu svrhu su oformljene tri radne grupe, koje imaju zadatak da analiziraju koji je to najbolji način, prilagođen lokalnim uvjetima, za: a) identifikaciju lokaliteta od ključne važnosti za očuvanje diverziteta u pilot području sliva Neretve, b) primjenjivost ekološkog proticaja kao alata za istraživanje održivog upravljanja vodnim resursima u slivu Neretve c) ekonomsku analizu prirodnih resursa u slivu Neretve.

Paralelno se implementiraju i druge aktivnosti za uključivanje civilnog društva u očuvanje prirode i promoviranje važnosti sliva Neretve. Naprimjer, ljetni kampovi koji okupljaju različite škole iz sliva podižu svijest djece o prirodnom bogatstvu ovog područja.

Projekat je fokusiran na teritorij Bosne i Hercegovine. Njegova prva faza je počela u oktobru 2006. godine, i bit će završena krajem 2007. godine. Druga faza, nastavak na rezultate iz prve faze, je također predviđena.

Projekat finansira Norveška vlada, a provodi Mediteranski program WWF-a u saradnji sa WWF-om iz Norveške.