Ovo područje, koje obuhvata riječni sliv Trebišnjice koji je putem poroznog kraškog terena povezan sa rijekom Neretvom, ima površinu od 10.100 km² ili 81,4% od ukupnog slivnog područja Jadranskog mora u BiH. Riječni sliv Neretve, uključujući dio Trebišnjice, prostire se na 4.412 km² površine u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, i 1.362 km² u Zapadno-hercegovačkom kantonu.