© WWF / Michel GUNTHER

Živjeti Neretvu

Gornji tok Neretve (iznad Konjica) gdje cé se graditi nova brana, a gdje se istovremeno planira Nacionalni park, Bosna i Hercegovina

"Integralno upravljanje riječnim slivom (Integrated river basin management - IRBM) je proces u kome se koordiniraju zaštita, upravljanje vodama i njihov razvoj, te zemljištem i drugim resursima različitih sektora u odabranom riječnom slivu, sa namjerom da se ostvari najveća privredna/gospodarstvena i društvena dobit od vodnih resursa na pravičan način, istovremeno štiteći, a kada je potrebno i obnavljajući, slatkovodne ekosisteme."

Izvedeno iz Integrated Water Resources Management, Global Water Partnership Technical Advisory Committee Background Papers, No. 4, 2000.

Integralno upravljanje riječnim slivom

WWF vjeruje da je IRBM put koji najbolje omogućava korištenje alata potrebnih za savladavanje globalne vodne krize.

Jablonica brana na Neretvi, Bosna i Hercegovina © WWF

IRBM se zasniva na principu da prirodno funkcionirajući ekosistemi riječnog sliva, uključujući i prateće sisteme močvara i podzemnih voda, predstavljaju slatkovodne izvore. Otuda upravljanje riječnim slivovima mora uključiti održanje funkcioniranja ekosistema kao svoj glavni cilj. Riječni slivovi su dinamični u prostoru i vremenu, te svaka pojedina mjera intervencije ima svoje posljedice na sistem u cjelini.
Sedam ključnih elemenata uspješne IRBM inicijative su:

  • Dugoročna vizija za riječni sliv, utvrđena od strane svih glavnih dionika.
  • Integriranje politika, odluka i troškova duž sektorskih interesnih skupina kao što su industrija, poljoprivreda, urbani razvoj, plovidba, ribarstvo, uključujući strategije za smanjenje siromaštva. 
  • Strateško odlučivanje na razini cijelog riječnog sliva, iz koga proizlaze akcije na razini podsliva ili na lokalnoj razini.
  • Učinkovit vremenski raspored, korištenje prilika u trenutku njihovih pojava u strateškom okviru.
  • Aktivno sudjelovanje svih dionika u dobro informiranom i transparentnom planiranju i odlučivanju.
  • Odgovarajuće investiranje od strane vlada, privatnog sektora, kao i organizacija društvenog sektora u kapacitete za procese planiranja u riječnom slivu i sudjelovanje u istima.
  • Dobra osnova poznavanja riječnog sliva i prirodnih i socio-ekonomskih sila koje utječu na sliv.
Neretva je najduza kraska rijeka u Dinarskim Alpama, duga 225 km do svog usca u Jadransko more na hrvatskoj obali. Kliknite na tipke navigacije na lijevoj strani ako zelite doznati vise o Living Neretva (Zivjeti Neretvu) projektu i nasim aktivnostima u regionu.

Neretva Basin Video Still
Download the Neretva Basin movie (.mov 11MB) »
Upper course of the Neretva. Video still
Download the Upper Course of the Neretva movie (.mov 16MB) »

Neretva River: protection video
Download the Neretva Protection movie (.mov 13MB) »


If these videos do not play, please upgrade your Apple Quicktime video player here.

Kontakt

WWF MEDPO,
Bosnia and Herzegovina

WWF MEDPO Stjepana Tomica 1 71000 Sarajevo

Bosnia and Herzogovina

+387 33 212 466

+387 33 207 949