Osnovan 1961, WWF djeluje u više od 100 zemalja radeći za budućnost u kojoj će ljudi živjeti u skladu sa prirodom.

Trenutno financiramo oko 2,000 projekata zaštite i zapošljavamo gotovo 4,000 ljudi širom planete.

Naša organizacija je gotovo jedinstvena u tome što smo prisutni lokalno i globalno – razgovaramo sa plemenima Baka pigmeja centralno-afričkih prašuma, ali i diskutiramo licem u lice sa institucijama kao što su Svjetska banka i Europska komisija.

Ali u svakoj fazi WWF surađuje sa lokalnim ljudima, radi sa partnerima, radi sa donatorima. I ništa – baš ništa – ne bi bilo moguće bez njih.

Glaciers around the world are melting. Los Glaciares National Park, Patagonia, Argentina. 
© WWF / Michel Gunther
Los Glaciares Nacionalni park, provincija Santa Cruz, Patagonija
© WWF / Michel Gunther
Jaguar (Panthera onca). 
© WWF / Michel GUNTHER
Jaguar (panthera onca)
© WWF / Michel GUNTHER
Children in the forest of Manuripi National Wildlife Reserve, Pando, Bolivia. 
© WWF / Eduardo RUIZ
Djeca u šumama rezervata Manuripi National Wildlife, Pando u Boliviji
© WWF / Eduardo RUIZ
Demonstrations and actions will take place in at least 47 countries around the world 
© WWF/Martin Beaulieu
Demonstracije tijekom konferencije Ujedinjenih naroda o klimatskim promjenama u Montrealu, prosinac/decembar 2005.
© WWF/Martin Beaulieu
Fiji is famous throughout the world for spectacularly rich and vibrant soft coral reefs, but many ... 
© WWF / Cat Holloway
Koralni greben, Fiji
© WWF / Cat Holloway
Misija
Zaustaviti degradaciju prirodnog okoliša planete zemlje i izgraditi budućnost u kojoj će ljudi živjeti u skladu sa prirodom, kroz:
  • očuvanje svjetske biološke raznolikosti
  • osiguranje da je korišćenje obnovljivih prirodnih resursa održivo
  • promociju smanjenja zagađenja ili rasipne potrošnje.
Da bi WWF dostigao ciljeve svoje misije, usvojio je slijedeće principe. WWF će:
  • biti globalan, neovisan, multikulturan i nepolitičan
  • koristiti najbolje dostupne znanstvene informacije u pristupu pitanjima i kritički procijeniti sve svoje napore
  • tražiti dijalog i izbjegavati nepotrebna sukobljavanja
  • graditi konkretna rješenja zaštite kroz kombinaciju projekata na terenu, inicijativa ka politikama, razvoj kapaciteta i podizanje obrazovanja
  • uključiti lokalne zajednice i autohtono stanovništvo u planiranje i izvršenje terenskih programa, poštujući njihove kulturne i ekonomske potrebe
  • težiti izgradnji partnerstva sa drugim organizacijama, vladama, poslovnim i lokalnim zajednicama sa ciljem poboljšanja učinkovitosti WWF-a
  • voditi svoje aktivnosti sukladno principima isplativosti, koristiti sredstva donatora po najvišim standardima odgovornosti.