Kreiran prvi logo brenda „Jesetre” | WWF
Kreiran prvi logo brenda „Jesetre”

Posted on 25 May 2020

Beogradska politehnika kreirala logo za "Jesetra centar".
Beograd, 30. april 2020 – U saradnji sa profesorima i studentima Visoke strukovne škole – Beogradska politehnika, kreirani su elementi vizuelnog identiteta za potrebe brenda pod privremenim imenom „Jesetre” kojim će upravljati “Jesetra centar”, buduća nevladina organizacija iz u Negotina.
 

Na sastanku održanom u Beogradskoj politehnici, zajedno sa partnerima iz ISKRIVE predstavljen je projekat „Život za dunavske jesetre”, kao i ideja koja se krije iza brenda, a koji će objediniti sve buduće alternativne izvore prihoda lokalnog stanovništva u Negotinu, u vidu novih poslovnih mogućnosti.

Održivost je važna za svaku poslovnu ideju, tako da suština budućeg brenda leži ne samo u profitu lokalnih zajednica, već i u „partnerstvu“ jesetarskih vrsta i ljudi. Brend ii njegove vrednosti biće usmerene na zaštitu prirode, pokretanje talasa društvenih promena i jačanje prihoda i otpornosti lokalnih zajednica.

Kako bi turistički brend „Jesetre” mogao da komunicira sa ciljnim grupama i širokom javnosti, bilo je neophodno kreirati njegov vizuelni identitet. Zahvaljujući ovoj saradnji, brend je dobio svoj prvi znak i logotip koji će privremeno biti zaštitni znak i NVO-a „Jestra centra”, a koji se zasniva na osećanju ponosa i tradicionalne veze sa jesetrama kao neizostavnim delom identiteta zajednice.

„Jesetre su jedinstvene vrste riba i kao takve zaslužuju veliko divljenje. Međutim, šira javnost nije svesna kakav prirodni i kulturni resurs postoji u Srbiji i sa kojim se sve pretnjama suočavaju. Saradnjom sa profesorima i studentima Beogradske politehnike, osim kreiranja vizuelnog identiteta brenda čija će misija biti zaštita ovih najugroženijih vrsta životinja na svetu, cilj je bio i osnaživanje mladih i perspektivnih ljudi koji imaju moć da stvaraju promene i doprinesu opstanku jesetri u Dunavu”, istakla je Vesna Maksimović, koordinatorka projekta „Život za dunavske jesetre” u Srbiji.

Profesori Anamarija Vartabedijan i Goran Tadić vodili su radnu grupu kojoj su se pridružili studenti druge godine master studija modula Dizajn vizuelnog identiteta, i treće godine osnovnih studija Grafičkog dizajna.

„Interesovanje velikog broja studenata za projekat ‘Život za dunavske jesetre’ i rešavanje znaka i logotipa brenda ‘Jesetre’ , govori o njihovoj potrebi da se angažuju, učestvuju i daju svoj doprinos u zaštiti prirode i životne sredine. Smatramo da je svaka prilika za ovakvu vrstu saradnje u ovoj oblasti značajna jer otvara mogućnost kako za stručno usavršavanje svih uključenih strana, edukaciju, širenje svesti o potrebi sveukupne zaštite prirode i kvalitetnog suživota čoveka sa njom, tako i razvoju, kao i izgradnji svih nas u bolje, poštenije i čestitije ljude, svesne delovanja čoveka i njegovog uticaja na bliže, ali i mnogo šire okruženje”, smatra profesorka Anamarija Vartabedijan iz Beogradske politehnike.

Izabrani logo brenda „Jestre” bio je predstavljen i kroz virtuelnu izložbu o jesetrama, pod imenom „Jesetre – migratorno blago Dunava”, kojom smo obeležili Svetski dan migratornih vrsta riba.

Final za vest 300x242 - Kreiran prvi logo brenda „Jesetre”
Logo Jesetra centra
© WWF Adria