От Южна Америка през Европа и Африка до Далечния Изток – WWF триумфира в името на природата | WWF
От Южна Америка през Европа и Африка до Далечния Изток – WWF триумфира в името на природата

Posted on 09 August 2019

Вижте някои от най-забележителните успехи на WWF през юни и юли
Последните два месеца се оказаха особено плодотворни за природозащитната организация WWF и нейната работа, посветена на опазването на околната среда. През юни и юли постигнахме големи победи по целия свят в името на природата. От перуанските джунгли през богатите на биоразнообразие европейски реки, чак до дебрите на индонезийския остров Борнео – вижте някои от най-емблематичните постижения на WWF по пътя към целта: да създадем свят, в който хората да живеят в хармония с природата.

140 млн. долара за опазването на перуанските джунгли

Природозащитната организация WWF и правителството на Перу събраха 140 млн. долара за ефективното управление на защитени територии, разположени на почти 17 млн. ха в джунглите на Амазония. Финансирането ще подкрепи инициативата за превръщане на защитените зони в устойчиви райони – т.е. да се радват на опазена природа, като същевременно осигуряват и благосъстоянието на хората, които зависят от техните ресурси. Над половината от територията на страната е покрита с дървета, като единствено Бразилия разполага с по-голяма част от Амазонската тропическа гора. Това превръща Перу в една от десетте страни в световен мащаб с най-голямо разнообразие на диви животни. В същото време прехраната на повече от 330 000 перуанци зависи директно от гората, а много други са свързани с нея, заради безбройните продукти и екосистемни услуги, които тя предоставя.

Нова защита за „Амазонката на Европа“

13 000 ха по р. Мура в Австрия бяха официално обявени от ЮНЕСКО за биосферен резерват и част от световното природно наследство. Заради своите непокътнати заливни гори, влажни зони и речни острови, в които се срещат най-различни редки и застрашени растения, животни и птици, вливащите се една в друга реки Мура, Драва и Дунав са известни като „Амазонката на Европа“. С площ от над 800 000 ха това е една от най-впечатляващите естествени „съкровищници“ на Европа, както и източник на жизненоважни ресурси за местните общности. Освен че осигурява качествена питейна вода, нейните красиви пейзажи увеличават потенциала за развитие на туризма и предлагат възможности за устойчиво горско и селско стопанство, и рибарство. През последните двадесет години WWF се стреми да защити тази област в дългосрочен план, превръщайки я в биосферен резерват – първият в света, който се простира в пет държави.

Автономна племенна общност в Боливия създаде защитена зона

Правителството на индианците гуарани в Боливия прие закон за създаване на защитена зона, обхващаща 1,2 милиона ха – ключово усилие на коренното население в стремежа му да работи за опазване на своите земи. Новосформираната защитена територия „Нембигуазу“, намираща се на границата с Парагвай, ще създаде коридор между два съществуващи национални парка и ще подпомогне дейността на WWF по опазването на регионите Чако и Пантанал в Боливия, Бразилия и Парагвай. Пантанал е най-голямата тропическа влажна зона в света. Тя е дом на хиляди водоплаващи птици, растения, риби и влечуги, които обитават многобройните ѝ езера, лагуни и блата. Районът обаче е изправен пред сериозна заплаха, в основата на която стои разширяването на селищата. Рискът е породен от неустойчивите земеделски практики, незаконния дърводобив, изграждането на водноелектрически централи и нерегулирания туризъм.

Надеждата за свободни реки в Африка остава жива

Поддържането на реки, които текат свободно, е от жизненоважно значение за бъдещето на хората и природата. В този смисъл WWF приветства решението на правителството в Замбия да се откаже от плановете си за изграждане на водноелектрическа централа на река Луангва. Ако строителството беше продължило, това щеше да фрагментира реката и да окаже негативно влияние както върху дивата природа, така и върху местните хора. 25 племенни общности разчитат на реката за вода и храна, както и за поминъка си, основан на селското стопанство и туризма. Река Луангва и нейните околности приютяват множество животински видове, след които над 400 вида птици, различни риби и бозайници като слонове, хипопотами и лъвове. От миналата година WWF води кампания, която цели да осигури правна защита на река Луангва и да я предпази от изграждане на язовири, обезлесяване и неустойчиво земеделие. Повече от 200 хиляди души подкрепиха призива ни и подписаха петиция за защита на реката.

Добри новини за испанския национален парк „Доняна“

В резултат от дългогодишните усилия на WWF Върховният съд на Испания блокира плановете за изкуствено променяне на коритото на река Гуадалкивир, която тече в един от най-големите национални паркове на Пиринейския полуостров – „Доняна“. Магистратите признаха, че допълнителните дейности биха довели до унищожаването на ценни местообитания в разположения на повече от 135 км² биосферен резерват, чиято сърцева зона е националния парк. В продължение на 15 години WWF работи за спасяването на „Доняна“, който е част от световното природно наследство на ЮНЕСКО. Паркът представлява област от блата, потоци и пясъчни дюни, където р. Гуадалкивир се влива в Атлантическия океан. Той е дом на удивително многообразие от диви животни и застрашени видове, сред които Испанския орел и Иберийския рис. Убежище е и за повече от 6 милиона мигриращи птици.

Пилотен проект за развитие на местните общности стартира в Индонезия

WWF стартира пилотна инициатива с местните общности в провинция Източен Калимантан на индонезийския остров Борнео. Природозащитниците работят тясно с местното племе Даяк, за да подобрят процеса на неговото развитие от гледна точка на опазването на местните гори и устойчивото използване на природните ресурси. WWF оказва техническа подкрепа на местните общности, която да гарантира, че техните планове за екологично развитие ще се изпълняват в съответствие с областните, регионалните и националните изисквания за нисковъглеродна икономика. Водещите дейности включват развитие на екотуризъм, разработване на разсадник за какао, както и подобряване на местната инфраструктура с цел по-внимателно наблюдение на опазените горски територии.
Амазонската джунгла се радва на богато биоразнообразие
© Хю Смит / WWF
Рибарска общност в Перу
© Джефри Давиля / WWF
Пакая-Самириа, Национален резерват в Перу
© Джефри Давиля / WWF
Традиционна дървена мелница на р. Мура
© А. Форауер / WWF
Пейзаж от р. Мура
© Г. Сафарек / WWF
Залез над новата защитена зона в Боливия
© WWF
Стадо хипопотами се разхлажда в река Луангва
© WWF
„Доняна“ е убежище за над 6 млн. мигриращи птици
© WWF
„Доняна“ беше един от петте обекта на ЮНЕСКО, които заедно с Пирин участваха в Глобалната кампания на WWF за световното природно наследство
© Диего Лопес / WWF
Поглед към тропическите гори на остров Борнео
© WWF