“บีม-กวี” ศิลปินคุณภาพค่าย RS รับบทบาทใหม่ ทูตคนแรกของ WWF ประเทศไทย ปลุกจิตสำนึกเยาวชนไทย

Posted on 14 February 2008

นอกจากจะเป็นศิลปินดารา-นักร้องระดับแถวหน้าของเมืองไทยแล้ว “บีม-กวี ตันจรารักษ์” ยังถือเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชน ที่อุทิศตนในการทำงานเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อ WWF ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติที่ทำงานด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ถือฤกษ์ดีวันวาเลนไทน์ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา จัดงานแถลงข่าวแต่งตั้ง “บีม”เป็นฑูตคนแรกขององค์กร อย่างเป็นทางการ ณ ห้องแถลงข่าวอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 3 ชั้น 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งหวังที่จะปลุกจิตสำนึกให้คนไทยหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น และหยุดยั้งการทำลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก พร้อมไปกับการสร้างอนาคตให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน
ทั้งนี้ “บีม-กวี ตันจรารักษ์” ได้กล่าวถึงบทบาทและหน้าที่ของตนเองในการดำรงตำแหน่งฑูตของ WWF ว่า    “ ดีใจมากครับที่ได้โอกาสดีๆอย่างนี้ และก่อนอื่นบีมต้องขอขอบคุณ WWF ประเทศไทย อย่างมากเลยนะครับ ที่ให้เกียรติบีมมารับบทบาทซึ่งมีความสำคัญมากๆ ในครั้งนี้ พร้อมให้โอกาสในการทำงานดี ๆเพื่อสังคม โดยเฉพาะเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพราะตั้งแต่ “บีม” เข้ามาเป็นศิลปิน ทาง RSก็สนับสนุนให้ร่วมงานกิจกรรมเพื่อสังคมมาโดยตลอด แต่ครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่ทำเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง เพราะ WWF นั้น ถือเป็นองค์กรที่ทำงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดในโลก และดำเนินงานในประเทศต่างๆ กว่า 150 ประเทศทั่วโลก ก่อตั้งมา 47 ปี แล้ว โดยวัตถุประสงค์ของ WWF มุ่งเน้นในเรื่องการแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลุกจิตสำนึกให้เยาวชนไทยทุกคนให้หันมาใส่ใจและให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเทศและต่อโลกของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่เราทุกคนกำลังประสบกับปัญหาวิกฤตโลกร้อนอยู่ในขณะนี้

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. ที่ผ่านมา “บีม” ได้มีโอกาสไปดูงาน ของ WWF ที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ บางปู ซึ่งได้เรียนรู้หลายอย่างเกี่ยวกับธรรมชาติป่าชายเลน ที่มีทั้งพืชและสัตว์ประจำถิ่นอาศัยอยู่ ซึ่งเราควรร่วมกันอนุรักษ์เอาไว้ หน้าที่ของบีมในการดำรงตำแหน่งทูต WWF ประเทศไทย ก็คือประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับองค์กรฯ อาทิเช่น แคมเปญ Earth Hour ที่จะรณรงค์ให้เมืองใหญ่ทั่วโลกร่วมกันปิดไฟ 1 ชั่วโมง ในวันที่ 29 มีนาคม 2551 เวลา 20.00 น. พร้อมกันตามเวลาท้องถิ่นของแต่ละประเทศ , ค่ายแพนด้ายุวทูต ซึ่งเป็นกิจกรรมค่ายเยาวชน เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ฯ และสร้างความตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะ, กิจกรรมเดินเต่า และรักษาอันดามัน เป็นกิจกรรมดำน้ำทำความสะอาดท้องทะเล เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในงานอนุรักษ์ และรักษาระบบนิเวศของอันดามันให้คงความงดงามน่าท่องเที่ยวตลอดไป”


โดย “คุณพรพรรณ เตชรุ่งชัยกุล” ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวถึงความร่วมมือของทางบริษัทฯ และ WWF ในครั้งนี้ว่า “ จากการที่ทางบริษัทฯ เครือข่ายบันเทิงครบวงจร ผลิตศิลปิน-ดาราออกสู่สังคม ที่ล้วนมีอิทธิพลต่อคนรุ่นใหม่ ทำให้เรามุ่งให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกับทางภาครัฐ และองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร ด้วยการจัดตั้งมูลนิธิเชษฐโชติศักดิ์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนให้เด็กและโรงเรียนที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร โดยเป็นความร่วมมือของทีมผู้บริหาร พนักงานและศิลปิน-ดารา ทั้งนี้ เรายังได้ส่งศิลปินในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆของภาครัฐและเอกชนที่ขอความร่วมมือมาอย่างต่อเนื่อง และในวันนี้ RS ก็ยังได้เดินหน้าในการทำกิจกรรมส่งเสริมสังคมต่อ ด้วยการสนับสนุนอาสาสมัครจากผู้บริหาร และพนักงาน RS ช่วยกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมกับ WWF ซึ่งโครงการนี้เราได้เลือก “บีม-กวี” มาเป็นทูตคนแรกของ WWF ประเทศไทย สำหรับ “บีม” นั้น ก็เป็นศิลปินที่มีความสนใจเกี่ยวกับงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่แล้ว ซึ่งน่าจะเป็นแรงผลักดันคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการรณรงค์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้ด้วย ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการพูดคุยกับศิลปินแต่ละคนเกี่ยวกับความสนใจในงานด้านสังคมในเบื้องต้น เพราะเราจะเน้นตั้งแต่แรกว่าเราจะไม่สร้างภาพ แต่เราจะทำในเรื่องที่ศิลปินสนใจ และสามารถทำได้จริงค่ะ ”

ด้าน ดร. โรเบิร์ต มาเธอร์ ผู้จัดการอาวุโส โครงการลุ่มน้ำโขง กล่าวเพิ่มเติมว่า
“จากวัตถุประสงค์ของการแต่งตั้งทูต เราได้มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะมาทำหน้าที่ไว้ว่า จะต้องเป็น ผู้ที่มีความรักในธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม มีพฤติกรรมส่วนตัวในการใช้ชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีเวลาเพียงพอที่จะช่วยเหลืองานของ WWF ในโอกาสที่เหมาะสม อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่มีประวัติดี ไม่เคยเป็นที่เสื่อมเสียต่อสังคม และมีความกระตือรือร้นในการแสวงหาความรู้ และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ รวมไปถึงมีชื่อเสียงด้านดี และเป็นที่ยอมรับต่อสังคม”

อนึ่ง ในฐานะทูต WWF ประเทศไทย นั้น “บีม” จะช่วยสื่อสารกับสาธารณชน โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตในการสร้างจิตสำนึก ตระหนักรู้ และร่วมกันดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการช่วยระดมทุนช่วยเหลือโครงการอนุรักษ์ ที่มีคุณค่าตามแต่เวลาและโอกาสที่เหมาะสมเช่นเดียวกับในประเทศต่างๆ ที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมในแขนงต่างๆ ขยายออกไปในวงกว้าง อาทิ เจ้าชายเบอร์ฮาร์ด ประเทศสวิสเซอร์แลนด์, เจ้าชายฟิลิป ดยูคแห่งเอดินเบอระ , สมเด็จพระราชินีนูร์ ประเทศจอร์แดน , เจ้าหญิงอเล็กซานตร้า แห่งเกาะอังกฤษ , เจ้าชายฮารูฮิโต๊ะ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ขององค์กร รวมไปถึง มิสสิทาชามา นางงามเนปาล และนางอินทิรา คานธี อดีตนายกรัฐมนตรีของอินเดีย ฯลฯ ที่ต่างก็ให้การสนับสนุนเพื่อขยายการดำเนินงานของ WWF ด้วยดีมาโดยตลอด

สอบถามติดต่อข้อมูลเพิ่มเติมที่
นางสาวนภาพร อยู่เบิก
ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร WWF ประเทศไทย
โทร. 02-524 6128-9 ต่อ 114, 086-334-8030
Thai'Ss ambassador
© WWF / Roengchai KONGMUANG
Thai's ambassador
© WWF / Roengchai KONGMUANG
Thai's ambassador
© WWF / Roengchai KONGMUANG
Thai's ambassador
© WWF / Roengchai KONGMUANG