Навчальний посібник - ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі

Posted on November, 13 2015

Географічні інформаційні системи (ГІС) оточують нас всюди і щодня, просто ми часто про це не здогадуємось. Наприклад, ефектні заставки в фільмах зі зміною масштабів місцевості, показ прогнозу погоди і, навіть, вигляду Землі з космосу.

ГІС - це система, що забезпечує збирання, зберігання, опрацювання, доступ, відображення і поширення просторово координованих данних. Інформація подається у вигляді електронних карт з графічною складовою та релевантної атрибутивної інформації. 

Найбільш поширеним на сьогодні є застосування ГІС-технологій інвентаризаційного характеру. Наприклад, для вирішення питань земельного кадастру. Тільки ГІС може забезпечити зручні способи ведення, зберігання, пошуку і аналізу інформації необхідних матеріалів.

Використання геоінформаційних систем дає змогу виконувати одночасний аналіз багатовимірних даних з використанням цифрових карт, спрощує процедури екологічного прогнозу та оцінку комплексного впливу на природне середовище. Також, допомагає оперативно виявити аномалії та прийняти необхідні заходи для їх усунення.

В навчальному посібнику "ГІС в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі", підготовленому WWF в Україні, висвітлюються загальні принципи організації і функціонування географічних інформаційних технологій (ГІС) та основні можливості використання методів ГІС в природоохоронній справі та у дослідженні екологічних проблем. Велику увагу звернено на теоретичні основи геоінформаційнго моделювання та картографування, а також їх прикладного застосування.

В посібнику також наведено можливості інтеграції даних, що поступають з різних джерел моніторингу стану навколишнього природного середовища. Актуальність навчального посібника визначається детальним аналізом сучасних напрямків та методологічних підходів до вивчення компонентів навколишнього природного середовища, їх комплексного аналізу засобами ГІС-технологій. Основним прикладним завданням посібника є здобуття знань та навиків у роботі студентів з геоінформаційними програмними продуктами та можливість їх практичного застосування в екологічних дослідженнях. Головна увага спрямована на застосування програмного пакету ESRI ArcGIS Desktop.

Навчальний посібник рекомендується для працівників охорони природи, лісового господарства, студентів географічних, біологічних, лісівничих та геологічних факультетів за спеціальностями “Географія”, “Екологія і охорона навколишнього середовища”, “Охорона природи” та інших.

Підготовка навчального посібника підтримана Німецькою інвестиційною корпорацією (DEG - Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH) та компанією IKEA у рамках проекту “Підтримка відповідального управління лісовим господарством для сталого розвитку в Українських Карпатах” (2012–2015).

Book coverage
Посібник, підготовлений WWF в Україні, рекомендується для працівників охорони природи, лісового господарства, студентів географічних, біологічних, лісівничих та геологічних факультетів та всіх зацікавлених.
© WWF-Ukraine