บาร์เซโลนา Climate Change Talks 2009 | WWF
บาร์เซโลนา Climate Change Talks 2009

Posted on 19 November 2009

ความคาดหวังของหลายฝ่ายกับการเจรจาระดับโลกเพื่อสรุปข้อตกลงที่เมืองบาร์เซโลนาก็ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2522 โดยยังคงประเด็นในเรื่องกลไกการปรับตัวเพื่อรับมือกับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซจากการลดการทำลายป่า รวมถึงกลไลการให้ทุนกับประเทศกำลังพัฒนาและการกระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้น

ความคาดหวังของหลายฝ่ายกับการเจรจาระดับโลกเพื่อสรุปข้อตกลงที่เมืองบาร์เซโลนาก็ผ่านพ้นไปเมื่อวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2522 โดยยังคงประเด็นในเรื่องกลไกการปรับตัวเพื่อรับมือกับเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยี และแนวทางการลดการปล่อยก๊าซจากการลดการทำลายป่า รวมถึงกลไลการให้ทุนกับประเทศกำลังพัฒนาและการกระบวนการที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ กลไกดังกล่าวควรจะถูกปฏิบัติทันทีหลังจากที่ได้สรุปเป็นข้อตกลงฉบับใหม่ที่เมืองโคเปนเฮเกนในเดือนธันวาคมนี้ สำหรับเรื่องเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซของประเทศพัฒนาแล้ว และงบประมาณสนับสนุนประเทศกำลังพัฒนาเพื่อจำกัดการปล่อยก๊าซและการปรับตัว ยังคงไม่สามารถหาข้อสรุปได้

สำหรับประเทศพัฒนาแล้วจำเป็นต้องสนับสนุนงบประมาณให้ประเทศกำลังพัฒนา เพื่อให้มีอัตราการปล่อยก๊าซลดลง และการสร้างศักยภาพในการปรับตัวนั้นจำเป็นต้องใช้ทุนอย่างน้อย 10,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยเป้าหมายภายในปี 2563 ของการปล่อยก๊าซของประเทศอุตสาหกรรมนั้นจะต้องลดลงต่ำกว่าปริมาณการปล่อยก๊าซในปี 2533 ประมาณ 25-40% และปริมาณการปล่อยก๊าซทั่วโลกจะต้องลดลงกว่า 50% ภายในปี 2593 ถึงแม้ว่าจะสามารถลดอัตราการปล่อยก๊าซได้ตามเกณฑ์ เรายังมีโอกาสเพียงแค่ 50% ที่จะหลีกเลี่ยงกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

WWF เห็นว่าการหาข้อตกลงร่วมกันโดยพยายามลดแผนงานของประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วร่วมลงนามในข้อตกลงด้วยนั้นไม่ใช่สิ่งที่ทั่วโลกต้องการ แต่ข้อตกลงที่สามารถแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือสามารถลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นมีความต้องการมากกว่าแค่คำลงนามในสัญญานี้

ในการประชุมครั้งนี้รัฐบาลของประเทศสเปนได้ซื้อโควต้าการปล่อยก๊าซสำหรับการจัดประชุม โดยมีการประเมินว่าจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในงานนี้ประมาณ 500 ตัน (การประเมินเริ่มตั้งแต่เตรียมงาน การเดินทางเข้าร่วมประชุม การใช้พลังงานในการประชุม และหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม)
 
http://www.bcn.cat/climatechange/en/welcome.html
http://unfccc.int/2860.php
http://www.panda.org/wwf_news/news/?179841
 

Barcelona Climate Change Talk 2009
© International Institute for Sustainable Development
Teresa Ribera, Secretary of State for Climate Change, and Spanish Environment Minister Elena Espinosa, at the WWF booth
© International Institute for Sustainable Development