นับถอยหลังสู่...(โคเปนเฮเกน) | WWF
นับถอยหลังสู่...(โคเปนเฮเกน)

Posted on 28 September 2009

ข้อตกลงใหม่เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลังจากทั่วโลกได้หันมาสนใจกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้ลงนามกันในพิธีสารเกียวโต ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2551-2555 และในปีนี้ (2552) ได้มีการจัดประชุมย่อยขึ้น 4 ครั้ง เพื่อให้ประเทศที่ได้ลงนามในพิธีสารเกียวโตได้ร่วมกันหาข้อตกลงใหม่หรือปรับปรุงจากข้อตกลงเดิมในพิธีสารเกียวโต
 

ข้อตกลงใหม่เพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
หลังจากทั่วโลกได้หันมาสนใจกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและได้ลงนามกันในพิธีสารเกียวโต ซึ่งมีระยะเวลาตั้งแต่ปี 2551-2555 และในปีนี้ (2552) ได้มีการจัดประชุมย่อยขึ้น 4 ครั้ง เพื่อให้ประเทศที่ได้ลงนามในพิธีสารเกียวโตได้ร่วมกันหาข้อตกลงใหม่หรือปรับปรุงจากข้อตกลงเดิมในพิธีสารเกียวโต

โดยการประชุมย่อยครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้นเมื่อต้นปีที่ผ่านมา ณ เมืองบอนน์ ประเทศเยอรมนี สำหรับครั้งที่ 3 ประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม Bangkok Climate Change Talks, 2009 ในวันที่ 28 กันยายน – 9 ตุลาคม 2552 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ องค์การสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร และจะมีการสรุปการประชุมอีกครั้ง ณ เมืองบาร์เซโลนา ก่อนที่จะนำเสนอข้อตกลงใหม่ในการประชุมทางด้านสิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ในระดับสหประชาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ในเดือนธันวาคม 2552

สาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เพื่อหาข้อตกลงใหม่ที่เป็นธรรมและได้ประสิทธิภาพมากที่สุดในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว หรือประเทศที่กำลังพัฒนา

โดย WWF ได้คาดหวังเป้าหมายหลักในการกำหนดข้อตกลงที่จะเกิดขึ้น ณ เมืองโคเปนเฮเกน 6 เป้าหมายดังนี้
1. ภายในปี 2563 ประเทศที่ร่ำรวยควรลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ต่ำกว่า 40% ของปริมาณที่ปล่อยในปี 2533
2. ควรจัดตั้งองค์กรด้านการจัดสรรงบประมาณและเทคโนโลยีที่ช่วยสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศที่กำลังพัฒนา
3. สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาควรจะต้องร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ต่ำกว่า 30% ภายในปี 2563
4. ประเทศที่กำลังพัฒนาควรลดการตัดไม้ทำลายป่าและการกระทำที่จะก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5. ประเทศที่ร่ำรวยควรให้การสนับสนุนและช่วยเหลือระบบนิเวศและชุมชนในประเทศที่ได้รับผลกระทบอย่างร้ายแรงจากสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
6. ทุกประเทศจำเป็นต้องให้ความร่วมมือในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593  ให้ได้อย่างน้อยต่ำกว่า 80% ของปริมาณการปล่อยก๊าซในปี 2533

ความรับผิดชอบต่อปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นต้องได้รับความร่วมมือจากคนทุกชาติ ทุกประเทศไม่ว่าจะเป็นกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ หรือประเทศเล็กๆ เพราะตอนนี้ทุกคนต่างก็ได้รับผลกระทบกันไปถ้วนหน้าจากปัญหานี้ แล้วเรามารอดูกันว่าการประชุม Bangkok Climate Change Talks 2009 นี้จะได้ข้อสรุปที่เป็นผลดีต่อสภาพแวดล้อมหรือไม่

*ข้อมูลเพิ่มเติม:  http://unfccc.int/2860.phpwww.panda.org
 

Greenhouse Gases
© WWF