มากไปรึเปล่า..... หากอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นอีก 2 องศา | WWF
มากไปรึเปล่า..... หากอุณหภูมิโลกร้อนขึ้นอีก 2 องศา

Posted on 02 October 2008

ในปัจจุบัน รัฐบาลของหลายประเทศและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะต้องได้รับการควบคุมมิให้สูงเกินไปกว่า 2 องศาเซลเซียส (3.4 องศาฟาเรนไฮ) เมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในยุคก่อนอุตสาหกรรม (ศตวรรตที่ 18)
เรื่อง  WWF International
แปล  นภาพร อยู่เบิก

ในปัจจุบัน รัฐบาลของหลายประเทศและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเห็นพ้องต้องกันว่า อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกจะต้องได้รับการควบคุมมิให้สูงเกินไปกว่า 2 องศาเซลเซียส (3.4 องศาฟาเรนไฮ) เมื่อเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในยุคก่อนอุตสาหกรรม (ศตวรรตที่ 18)

ซึ่งปัจจุบัน โลกของเราร้อนขึ้นถึง 0.7 องศาเซลเซียส เทียบกับเมื่อครั้งยุคก่อนอุตสาหกรรม ก็แปลว่าเราเหลือโอกาสอยู่อีกเพียงไม่มากนักที่จะยังคงทำให้โลกร้อนได้อีก

IPCC  เป็นหน่วยงานความร่วมมือของรัฐบาลจากนานาประเทศ เปิดเผยรายงานประเมินครั้งที่ 3 ว่าด้วยภาวะโลกร้อน จากการเก็บรวบรวมข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด ผลการวิเคราะห์บอกว่า โลกเราไม่ควรร้อนขึ้นไปกว่า 2 องศาเซลเซียส

ขีดพิกัดนี้ เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี และประธานาธิบดี ของหลายๆ ประเทศ รวมทั้ง 25 ประเทศสมาชิกในกลุ่มยุโรป หรือ อียู

วิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องอย่างไร
 
IPCC  เชิญนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากกว่า 2,000 คน เข้าร่วมศึกษาการประเมินภาวะโลกร้อน และเปิดเผยรายงานการประเมินครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2544 รูปปรอทข้างล่างแสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเฉลี่ยโลกที่กำลังสูงขึ้นจนถึงจุดอันตราย

WWF ทำเส้นสีแดงเอาไว้บนปรอทที่จุด 2 องศาเซลเซียส ทำให้เห็นได้ชัดว่าเราจะต้องควบคุมมิให้โลกร้อนเกินว่าจุดนี้ มิฉะนั้นโลกก็จะประสพภัยพิบัติเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศโลก

แต่ก่อนนี้ จะมีใครเคยคาดคิดรึเปล่าว่าวันนี้เราจะเป็นผู้กำหนดอนาคตของโลก........ หากเราเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมที่ช่วยลดโลกร้อนเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยหลีกเลี่ยงอันตรายอันเกิดจากภาวะโลกร้อน

คำถามที่ยากต่อมาก็คือ แล้วเราต้องควบคุมปริมาณความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ CO2 ในชั้นบรรยากาศโลก มิให้เกินกว่าเท่าใด ที่จะไม่ทำให้โลกร้อนไปกว่า 2 องศา

จากคำถามข้างต้น นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงจัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือกัน ที่ประเทศอังกฤษ เมื่อต้นปี พ.ศ. 2547 ในหัวข้อ “พ้นขีดอันตราย จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศโลก” มีการประชุมกันถึง 3 วัน เต็มๆ  Malte Meinshausen แห่งซูริค ประเทศเยอรมัน ได้นำผลการวิจัยเพื่อตอบคำถามนี้ไว้อย่างน่าสนใจ

หากปริมาณความเข้มข้นของ CO2 ในชั้นบรรยากาศโลก ยังคงต่ำกว่า 400 ส่วนในล้านส่วน (ppm) ก็จะไม่ทำให้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลกไม่สูงกว่า 2 องศา หรือ อาจจะสูงกว่าเล็กน้อย ระหว่าง 8 % ถึง 57 %  ขึ้นอยู่กับประเภทของโมเดลการทำนายทางคณิตศาสตร์ที่นำมาใช้  อย่างไรก็ดี ตัวเลขโรงไฟฟ้าและปริมาณการใช้พลังงานภาคประชาชนของทั้งโลก ยังคงพุ่งสูงขึ้นมาโดยตลอด ทำให้ยากยิ่งนักที่เราจะควบคุมมิให้โลกร้อนขึ้นกว่า 2 องศา

หากปริมาณ CO2  พุ่งสูงขึ้นเพียง 550 ppm .....โลกจะร้อนขึ้นถึง 4 องศา ทีเดียว ถ้าหากเราคิดที่ค่าเฉลี่ยระหว่าง 400 – 550 เราจะได้ค่า CO2 ที่ 475 ppm  เป็นขีดสูงสุดที่ต้องควบคุมปริมาณไม่ให้มากไปกว่านี้ 

ถ้าพวกเราช่วยกัน.........ลดปริมาณ CO2  จาก 475ppm  ก่อนจะถึงปี พ.ศ. 2643 (อีกเพียง 92 ปี นับจากนี้) เราก็จะรอดพ้นวิกฤติ แต่กระนั้นหรือ เรายังคงต้องรักษาระดับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก มิให้ขยับตัวสูงขึ้นอีกถึง 2 องศา เมื่อย้อนไปเทียบกับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกในยุคก่อนอุตสาหกรรมอีกเช่นกัน


หมายเหตุ:
ปริมาณความเข้มข้นของ CO2 ในปัจจุบัน อยุ่ที่ระดับสูงกว่า 380 ppm อ้างอิงการตรวจวัดโดยใช้ลักษณะข้อมูลของก๊าซเรือนกระจกชนิดอื่นๆที่เป็นมีผลต่อภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นการเทียบเคียงกับการคำนวณปริมาณก๊าซ CO2


ที่มา:
Meinshausen, M, What does a 2°C target mean for greenhouse gas concentrations? In ‘Avoiding Dangerous Climate Change’, 2006, Cambridge University Press
The World needs to keep below an average global temperature rise of 2°C in order to prevent the worst impacts of global warming.
© Malte Meinshausen