Отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов | WWF
Отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов

Posted on 02 August 2018

Екокоалицията призовава правителството да не обжалва решението на ВАС за Пирин
Коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, част от която е и WWF, изпрати отворено писмо до министър-председателя Бойко Борисов. С него Екокоалицията призовава кабинета да не обжалва на втора инстанция решението на Върховния административен съд (ВАС), с което отменя спорните промени в действащия план за Национален парк "Пирин". Сред основните мотиви за решението на ВАС от 30 юли е, че кабинетът е одобрил измененията на плана в нарушение на три български закона, както и липсата на екологична оценка на плана за управление.

 
Пълният текст на писмото гласи:
 
 
Уважаеми господин Борисов,
 
Уважаеми членове на Министерски съвет на Република България,
 
             На 30 юли 2018 г. Върховен административен съд публикува свое решение № 10238 от 27.07.2018, с което отмени Решение № 821/29.12.2017 г. на Министерски съвет. Аргументите на съда подкрепят мотивите на жалбоподателите, а именно, че решението е взето в нарушение на три български закона.
 
            Решението на съда идва точно седмица след началото на наказателна процедура на ЕК срещу България за установено нарушение в областта на законодателството по околна среда. Комисията заявява: “В България кумулативното въздействие от съществуващите и одобрените планове и проекти върху зоните по „Натура 2000“ систематично не е било вземано предвид и извършването на много промени, представляващи сериозна заплаха за постигането на природозащитните цели, е били разрешено независимо от наличието на такава заплаха“, както и че “…Комисията редовно получава оплаквания относно планове и проекти, разрешени въз основа на недостатъчни оценки или дори при липсата на подходящи оценки.“ Начинът на одобрение на Решение № 821/29.12.2017 е част от описания от Комисията проблем и съдът със своето решение предотврати неговото задълбочаване.
 
            Тази наказателна процедура, наред с това, вече второ осъдително решение на ВАС по темата план за управление на Национален парк Пирин, показва дълбок проблем в прилагането на природозащитните политики от Министерство на околната среда и водите.
 
            Съгласно българското законодателство, Министерски съвет има възможност да обжалва решението на съда. Обръщаме се към Вас с призив правителството на България да не се възползва от тази възможност поради няколко важни причини:
  • Необжалването на решението на ВАС дава възможност на Министерски съвет да се разграничи от обвиненията за обслужване на лобистки интереси в полза на акционера на една от най-големите български банки, довели до гласуване на Решение № 821/29.12.2017.
  • Необжалването на решението на ВАС дава възможност на Министерски съвет да излезе с достойнство от ситуация, породена от проблем, който направи България международно известна в негативен план.
  • Необжалването на решението на ВАС ще подпомогне правителството в започната хоризонтална процедура на ЕК за липса на качествени оценки или липса на всякакви оценки в областта на околната среда и ще представлява ясен сигнал към ЕК за налична воля в държавата да се ангажира с необходимата сериозност за решаване на проблемите, свързани с прилагането на европейското законодателство.
 
      Най-важната причина от всички е, че необжалването на решението на ВАС ще отговори на обществените очаквания за спазване на правовия ред в страната. Правителството трябва да дава добър пример и да приема и да се съобразява с решенията на независимата съдебна власт, както са декларирали и министрите от Вашия кабинет и Вие самият.
 
      Разчитаме върховният орган на изпълнителната власт да прояви мъдрост, отчитайки вменената на държавата роля да опазва околната среда и да гарантира възпроизводството на живата природа в чл. 15 на Конституцията и правото на всички граждани на благоприятна и здравословна околна среда по чл. 55 на Конституцията.
 
      Много хиляди български граждани в десетки градове демонстрират волята си за опазване на Национален парк „Пирин“ Той трябва да бъде запазен като българско и общочовешко богатство и достояние на  бъдещите поколения.
 
      Господин премиер, вашето решение за бъдещето на Пирин ще е определящо за съдбата на световна ценност, която България е успяла да опази вече над 55 години.
 

В края на миналата година правителството одобри изменения в действащия план за Пирин, приети без екооценка между коледните и новогодишните празници и отварящи възможност за сечи и строителство на големи площи от парка и предизвикаха масови граждански протести.
Пирин
© WWF