Президентът Радев наложи вето на спорни изменения в АПК | WWF
Президентът Радев наложи вето на спорни изменения в АПК

Posted on 02 August 2018

WWF и още 50 неправителствени организации приветстват решението на държавния глава
WWF България приветства решението на президента Румен Радев да наложи вето върху промените в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), в които прозира един от най-мощните удари върху демократичната система и защитата на основните права на гражданите и юридическите лица от 1989 г. досега. Призивът за вето беше подкрепен от 51 неправителствени организации, сред които и WWF България. Оспорвайки 16 негови разпоредби, държавният глава върна Законопроекта за изменение и допълнение на АПК за ново обсъждане в Народното събрание.

Десетките гражданските организации дадоха отпор на законопроекта със следните доводи:

1. Законопроектът бе приет при изключителна непрозрачност и процедурни нарушения.

2. По безпрецедентен начин редица съдебни производства се превръщат в едноинстанционни, при което създадената двустепенна система на съдебно обжалване на административните актове се превръща в едностепенна.

3. Без финансова обосновка и оценка на въздействието се увеличават многократно дължимите държавни такси по касационни жалби. Увеличението за гражданите е 14 пъти, а за юридическите лица с нестопанска цел като сдруженията на граждани увеличението е 70 пъти.

4. Въвеждането на държавни такси, изчислени на основата на материалния интерес, е в посока обратна на политиката на Европейския съюз за включване на оценката на екосистемните услуги в държавното управление.

5. Без никаква разумна причина и въпреки изразената воля от общото събрание на съдиите от Върховния административен съд касационните производства ще се разглеждат по принцип в закрити заседания.

6. Под благовидния предлог за въвеждане на електронно правосъдие бяха въведени нови задължения за жалбоподателите и адвокатите им, което препятства достъпа до правосъдие.


Пълният текст на призива към държавния глава във връзка с проектоизмененията на АПК можете да прочетете тук.
Темида - богинята на правосъдието в древногръцката митология
© BGNES