Съдът: строителството на нова ски инфраструктура в Пирин противоречи на закона | WWF
Съдът: строителството на нова ски инфраструктура в Пирин противоречи на закона

Posted on 30 July 2018

Съдът отмени промените в плана за управление на Национален парк "Пирин", заради които десетки хиляди граждани протестираха месеци наред.
Върховният административен съд отмени на първа инстанция решението на правителството от декември 2017 г. за промени в действащия план за управление на Национален парк "Пирин", които отвориха за застрояване до 48% от парка. Делото беше заведено от представители на коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която членува и WWF.

Какво се казва в решението на съда?

- Строителството на нови ски писти и прилежащата към тях инфраструктура противоречи на режима на територията по чл. 21 на Закона за защитените територии. Т.е. няма как да строят ски курорти в националните паркове.

- Строителството на водохващания без посочване, че са само за питейни нужди, противоречи на режима на територията, определен от чл. 21 от Закона за защитените територии.

- Преди промените в плана за управление на Национален парк "Пирин" да бъдат приети от Министерски съвет през декември 2017 г., те е трябвало да бъдат подложени на процедурите по Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие, каквито обаче не са били направени. Това се налага, защото те засягат защитени зони и трябва да се приложи европейската Директива за екологична оценка.

Правителството може да обжалва на втора инстанция това решение на съда в 14-дневен срок. Действията на правителството ще са показателни за това дали институцията възнамерява да спазва закона или ще продължи да се поддава на натиска на офшорни компании, които злоупотребяват с националния природен ресурс, коментират природозащитниците.

Това е второто дело тази година, което коалицията „За да остане природа в България“ печели в защита на Национален парк "Пирин". През април 2018 г. съдът отмени решение на министъра на околната среда и водите от март 2017 г. актуализацията на плана за управление на парка да не се подлага на екологична оценка и оценка за степента на въздействие върху защитените зони от Натура 2000, съвпадащи с границите на парка. Промените във въпросната актуализация предвиждат 12,5 пъти повече застрояване спрямо първоначалния план за управление и сечи върху 60% от територията на националния парк. Делото ще се гледа на втора инстанция през септември 2018 г.

Запознайте се със сегашното решение на Върховния административен съд.
 
Най-старите иглолистни гори у нас са в Пирин.
© Alexander Ivanov