Министерството на околната среда обжалва нуждата от екооценка на плана за управление на Национален парк „Пирин“ | WWF
Министерството на околната среда обжалва нуждата от екооценка на плана за управление на Национален парк „Пирин“

Posted on 06 June 2018

Екоминистерството не се съобразява и с препоръките на ЮНЕСКО за оценка на плана.
Екоминистерството не се съобразява и с препоръките на ЮНЕСКО за оценка на плана.

През април 2018 г. Върховният административен съд (ВАС) отмени решението на служебния министър на екологията Ирина Костова, с което беше приет новия план за управление на Национален парк "Пирин" без екологична оценка и оценка за съвместимост. Стана ясно обаче, че Министерството на околната среда и водите не приема това решение и го обжалва.

WWF, като международна природозащитна организация, води кампания за защитата на ред застрашени природни обекти на ЮНЕСКО по света. WWF работи и за опазването на Пирин и следи внимателно развитието на случая в България, тъй като той е емблематичен за начина по който страната  управлява ценния си природен ресурс.

Решението на първата инстанция на ВАС е правилно, подкрепяме го в голяма степен, коментира Добромир Добринов от WWF. Съдът е обърнал внимание на множество слабости на проведената от Министъра на околната среда и водите процедура по актуализацията на плана за управление. Анализът на съда отчита неизяснени факти и обстоятелства, свързани с конкретното местоположение на зоните на националния парк и на техните площи, както и с местоположението и мащаба на допуснатите за строителство на спортни съоръжения и ски писти. Според съда има противоречие и в мотивите на министъра на околната среда за липса на изследване на актуализацията на плана за управление по всички критерии на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и на Наредбата за оценка за съвместимост, допълва Добринов.

В решението си ВАС отделя специално внимание на изискванията на Комитета за световно наследство към Конвенцията на ЮНЕСКО*. Една от основните причини съдът да отмени решението на Министъра на околната среда е именно, защото министерството е следвало да посочи конкретното местоположение и мащаб на допустимата по новият план туристическа и друга инфраструктура, както и други дейности. Заедно с това да извърши детайлна преценка на въздействията от тях в контекста на изпълнение на  решенията на Комитета за световно наследство на ЮНЕСКО. Това не е направено, което мотивира съда да отмени решението на Министъра на околната среда.

Единственото, което не се споделя от WWF е, че според съда, трябва да се прави преценка за необходимостта на актуализацията на плана за управление да се прави екологична оценка. В жалбата на WWF по решението на министъра на околната среда са изложени ясни доводи защо актуализацията на плана определя рамката за даване на съгласие на бъдещи инвестиционни предложения, попадащи в приложения 1 и 2 на ЗООС. При това положение актуализацията на плана е трябвало да се подложи на екооценка, без да се преценява необходимостта от такава.

Въпреки ясната законова рамка и нуждата от гаранции за опазване на вековните гори и ендемични видове на Национален парк „Пирин“, МОСВ обжалва решението на Върховния съд. Според WWF и други природозащитни организации, това е опасен прецедент - институцията, която би трябвало да е лидер в опазването на дивата природа в България, може да лиши  Национален парк „Пирин“ от комплексна оценка на всички дейности в планината като  бизнес, човешко присъствие, дърводобив и скотовъдство и много други. Устойчивата им регулация ще определя облика на националния парк в бъдеще, затова тя трябва да бъде ясно заложена в плана и оценена.

Освен българска, Пирин е сред най-големите световни природни ценности. Затова националният парк е част от списъка с природни обекти на ЮНЕСКО. Международната институция към ООН следи за опазването на обектите от списъка и дава навременни препоръки за спиране на опасни дейности в тях. Прилагането на план за управление на националния парк без екологична оценка е сериозен пропуск, според ЮНЕСКО. Затова Комитетът за световното наследство обяви проекторешение, което приканва  българското правителство да не разрешава промените в сегашния план за управление, докато проектът за нов план не се подложи на екологична оценка. Също така в проекторешението се иска да се направи пълна екологична оценка на проекта за нов план за управление на Национален план „Пирин“.

Решението на ЮНЕСКО ще бъде гласувано на годишната среща на организацията през юни 2018 г.
Писта
Писта "Томба" от ски зона Банско в Национален парк Пирин е прокарана без строително разрешително
© For the Nature coalition