Проекторешение на ЮНЕСКО за Пирин потвърждава всички досегашни искания за защита на националния парк | WWF

Проекторешение на ЮНЕСКО за Пирин потвърждава всички досегашни искания за защита на националния парк

Posted on 29 May 2018    
Проекторешение на ЮНЕСКО за Пирин потвърждава всички досегашни искания за защита на националния парк
© WWF Bulgaria
Експертите на ЮНЕСКО са наясно с опасностите пред Национален парк Пирин и потвърждават опасенията на българските природозащитни организации, предупреждава коалицията от неправителствени организации и граждански групи „За да остане природа в България“, в която участва и WWF. Това става ясно от проекторешението на Комитета за световното наследство на ЮНЕСКО, което ще бъде гласувано на годишната среща на организацията през юни 2018 г. в Бахрейн.
 
В проекторешението на ЮНЕСКО се казва българското правителство да не прилага промените в сегашния план за управление на Национален парк Пирин, докато проектът за нов план не се подложи на екологична оценка. Припомняме, че тези промени отвориха за застрояване до 48% от територията на парка през декември 2017 г.
 
Също така в проекторешението на ЮНЕСКО се иска да се направи пълна екологична оценка на проекта за нов план за управление на Национален план Пирин и се приветства решението на Върховния административен съд от април 2018 г., който отхвърли решението на министъра на околната среда да не се прави екологична оценка на новия план за управление на Пирин.
 
Българското правителство трябва да представи екологичната оценка на плана за проверка от страна на ЮНЕСКО, когато тя стане готова. Подготвеният нов план за управление, финансиран изцяло с европейски средства, предвижда строителство върху 12,5 пъти повече площ от националeн парк Пирин спрямо сега и разрешава сечи на гори върху 60% от територията на парка.
 
Същевременно беше публикуван и докладът от консултативната мисия на IUCN (Международния съюз за опазване на природата) в Национален парк Пирин, което се проведе през март 2018 г. Мисията беше изискана от ЮНЕСКО, но е платена от българската държава.
 
В доклада се посочва, че планът за управление на Национален парк Пирин не е само рамков документ, а трябва детайлно да описва какво може да се прави в националния парк и обект на световното природно наследство на ЮНЕСКО. Докладът изисква цялата визия за развитие на ски туризма да бъде залегнала в новия план за управление, който обаче трябва да е подложен на екологична оценка, представена и одобрена от ЮНЕСКО.
 
Критикуват се предвидените режими за сечи в горите и паша в Пирин и се настоява водохващанията в парка да се използват единствено за питейни нужди, не за производство на изкуствен сняг. Критикува се и липсата на научна основа в подготвения нов план за управление и се настоява БАН да бъде включена в проучванията по-активно.
 
И проекторешението на ЮНЕСКО, и докладът от мисията на IUCN, представят експертната оценка за реалното състояние на Пирин като обект от Световното наследство на ЮНЕСКО. Изискванията за качествена експертиза и спазване на закона, които тези документи налагат, са в унисон със силния обществен натиск от страна на хилядите хора, излезли да протестират в подкрепа на Пирин в над 50 града в България и чужбина за опазване на националния парк.
 
Днес българското правителството има подкрепата на съда и на международните институции, за да се противопостави на натиска на сенчести икономически групировки за обезсилване на защитата на Пирин и ограбване на националния ресурс.
 
Повече информация:
- Проекторешението на ЮНЕСКО за Пирин е на:
https://whc.unesco.org/en/soc/3665
- Докладът от мисията в Пирин на IUCN може да бъде свален от:
https://whc.unesco.org/document/167994
- Решението на ВАС да се направи пълна екологична оценка на проекта за нов план за управление на Национален план Пирин: http://www.sac.government.bg/court22.nsf/d038edcf49190344c2256b7600367606/e8c82dbb4d5b921ac225827a0034f515?OpenDocument
Проекторешение на ЮНЕСКО за Пирин потвърждава всички досегашни искания за защита на националния парк
© WWF Bulgaria Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required