Световният ден на мигриращите риби или защо е важно да има свободни от прегради реки | WWF
Световният ден на мигриращите риби или защо е важно да има свободни от прегради реки

Posted on 20 April 2018

WWF и Световното дружество за опазване на есетрите отбелязват събитието с Виенската декларация за глобално опазване на есетрите
На 21 април отбелязваме Световния ден на мигриращите риби. Той е повод да си припомним за значението на мигриращите риби и колко жизнено необходимо за всички нас е да има здрави, свободно течащи реки.  

Много видове мигриращи риби са силно застрашени, а с тях и прехраната на милиони хора по света. Основните причини са прегради по реките като ВЕЦ-ове, язовири и шлюзове, които нарушават естествения поток на реките и възпрепятстват миграцията на рибите. А те трябва да мигрират, за да се възпроизвеждат, да се хранят и да завършат жизнения си цикъл. Мигриращите риби имат важна роля в хранителната верига и са индикатор за здравето на речните системи. Наличието на бариера в реката може в много кратък срок да унищожи популацията на тези видове.

Освен върху водните обитатели, преградите по реките имат негативен ефект върху местните жители. С построяването на бараж се спира преноса на наноси надолу по течението на реката, което води до вдълбаване на речното корито и засилване на процесите на ерозия и всички останали негативни последици от това. Преградите възпрепятстват и хората, чиито прехрана и хобита са свързани с реката – рибари, каякари, рафтинг любители.

Тази година WWF и Световното дружество за опазване на есетрите (WSCS) отбелязват събитието с Виенската декларация за глобално опазване на есетрите. Документът е резултат от консултации на Дружеството с природозащитници  и учени, специалисти по есетровите риби, относно това, какво е необходимо, за да се осигури оцеляването на най-застрашените риби в света. Есетрите живеят само в северното полукълбо и в продължение на десетилетия са били подложени на прекомерен риболов и други видове натиск от човешката дейност, които са ги довели до ръба на изчезването. Виенската декларация призовава властимащите да предприемат незабавни действия за ограничаване на заплахите за есетровите популации и за подпомагане на тяхното естествено възпроизвеждане. Текстът се състои от 22 препоръки към политиците и практически насоки за тяхното прилагане.

Виенската декларация призовава за значително намаляване на отрицателното въздействие на язовирите върху реките, обитавани от есетри. Това може да бъде постигнато, като старите съоръжения се снабдят с рибни проходи, по които големи мигриращи риби да могат да преминават нагоре и надолу по течението. Необходимо е и да се въведе непрекъснат мониторинг, за да се гарантира, че мерките работят. Декларацията също така призовава за отстраняване на язовирни съоръжения, които вече не са ефективни поради последиците от изменението на климата и следователно не оправдават оборудването им с рибен проход.