Հայաստանում քաղցրահամ ջրային կենսաբազմազանության հիմնական տարածքների ատլաս | WWF

Հայաստանում քաղցրահամ ջրային կենսաբազմազանության հիմնական տարածքների ատլաս

Posted on 13 December 2016    
Atlas of Freshwater Key Biodiversity Areas in Armenia Cover
© WWF-Armenia
Հայաստանում քաղցրահամ ջրային կենսաբազմազանության հիմնական տարածքների ատլասը ներկայացնում է տարածական տեղեկատվություն քաղցրահամ ջրային կենսաբազմազանության և Հայաստանի տարբեր տարածաշրջաններում տեսակների բաշխվածության մասին: Այն կարող է շատ օգտակար լինել բնապահպանության ոլորտում որոշում կայացնողների, ջրային մենեջերների, փորձագետների, գիտնականների և շատ ուրիշ շահագրգիռ կողմերի համար, որոնք փորձում են նվազագույնի հասցնել լայնածավալ նախագծերի վնասակար հետևանքները քաղցրահամ ջրային կենսաբազմազանության ոլորտում: Ի դեպ, վերջինս նվազում է շատ ավելի արագ, քան համաշխարհային բնության որևէ այլ բաղադրիչ: 
Atlas of Freshwater Key Biodiversity Areas in Armenia Cover
© WWF-Armenia Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required