WWF organizovao studijsko putovanje u Sloveniju | WWF
WWF organizovao studijsko putovanje u Sloveniju

Posted on 12 October 2018

17 učesnika iz Bajine Bašte se upoznalo sa ponudom posmatranja medveda u Sloveniji.
Kočevje, Slovenija – WWF Adria je od 8-12. oktobra organizovala studijsko putovanje u Sloveniju za upljavljača Nacionalnog parka Tara i predstavnike lokalne zajednice koji će biti uključeni u novi turistički paket za održivo posmatranje mrkog medveda u NP Tara koji je u pripremi.

Cilj studijskog putovanja je bio da sve zainteresovane strane direktno na terenu sagledaju i iskuse kako se u praksi sprovodi participativni turizam visoke vrednosti, razumeju konkurentsko tržište u regionu, kao i da spoznaju šta je još potrebno pripremiti u NP Tara da bi se novi paketi uspešno prodavali na svetskom tržištu.

Tokom studijskog putovanja, 17 učesnika iz Bajine Bašte se upoznalo sa ponudom posmatranja medveda u Sloveniji, načinima zaštite šumskog staništa i mrkog medveda, načinima interpretacije prirode i odgovornog predstavljanja medveda tuistima, kao i načinima za smanjenje uticaja masovnog turizma.

Studijsko putovanje je takođe omogućilo međusobno upoznavanje učesnika iz Bajine Bašte i razumevanje neophodnosti timskog rada na predstavljanju mrkog medveda turistima – samo pomatranje medveda sa vodičem nije dovoljno, već je potrebno povezivanje lokalne kuhinje, suvenirskog programa i pratećih sadržaja sa turizmom zasnovanim na posmatranju divljih životinja na participativan način.

Vezano za kreiranje paketa WWF je do sada objavio studiju istraživanje tržišta i potencijala NP Tara za wildlife turizam kao i pomogao da se testiraju tri aktivnosti koje pružaju meštani Bajine Bašte. Takođe, organizovane su dve radionice, održane obuke za interpretaciju prirode, vođenje turista i „Ne ostavljaj trag“, kako bi lokalna zajednica bila upoznata sa konceptom ekološki održivog turizma, koji promoviše što manji uticaj čoveka na prirodu koju posećuje.

Putovanje je organizovano u okviru programa „Zaštićena područja za prirodu i ljude“ i terenskog projekta „Posmatranje medveda u NP Tara“ koji je započet u oktobru 2015. godine i trajaće do oktobra 2019. godine, a finansira ga Švedska međunarodna razvojna agencija – Sida.
 
Studijsko putovanje u Sloveniju okupilo je 12 učesnika iz Bajine Bašte
© Petra Drašković Pelc
Predstavnici lokalne zajednice Bajina Bašta biće uključeni u novi turistički paket u okviru Nacionalnog parka Tara, koji je u pripremi.
© Petra Drašković Pelc
Turisti će u budućnosti prilikom posete Tari, moći sami da naprave svoj suvenir.
© Petra Drašković Pelc