WWF vydáva Správu o stave planéty | WWF
WWF vydáva Správu o stave planéty

Posted on 30 October 2018

Počet druhov živočíchov na Zemi klesá alarmujúcou rýchlosťou. Najväčší pokles vidieť pri sladkovodných živočíchoch a tých z tropických pralesov. Na Slovensku patria medzi najohrozenejšie viaceré druhy rýb, plazov i vtákov. WWF upozorňuje, že treba konať rýchlo. Bez zásahu človeka zostáva len štvrtina súše. Drancovaním Zeme ohrozujeme už i vlastnú existenciu.