Екип на WWF откри 100 малки чиги край с. Ветрен | WWF
Екип на WWF откри 100 малки чиги край с. Ветрен

Posted on 13 July 2018

Струпването на рибите на едно място се дължи на нарушената екосистема в района, обясниха експерти
Изследователски екип на WWF откри близо 100 малки чиги, излюпени през ранната пролет на тази година. Учените се натъкнаха на рибките в река Дунав край силистренското село Ветрен още в първата седмица от своята експедиция, посветена на проучване на естественото размножаване на есетрите. От екипа увериха, че всички рибки са маркирани, измерени, взета им е генетична проба и са пуснати обратно в реката.

Есетровите риби в река Дунав са критично застрашени. От началото на века се забелязва катастрофален спад в числеността им. От всичките шест вида есетрови риби в реката, два се смятат за изчезнали, а останалите са под сериозна заплаха. Някогашните властелини на Дунав днес се срещат единствено в българския, румънския, украинския и малка част от сръбския участък на втората най-дълга европейска река. За да подпомогне опазването на вида през 2014-а и 2015-а година WWF стана първата природозащитна организация, която извърши зарибяване на Дунав като пусна в басейна на реката над 50 000 есетрови риби.

„Но високата численост на чигите тази година е колкото радваща, толкова и тревожна“, коментира експертът на WWF Стоян Михов. Той обясни, че струпването на есетричките на едно малко място се дължи на унищожаването на източната част от хранителния им хабитат. „През пролетта кораб-дълбачка за баластра от дъното напусна определеното си петно за добив и навлезе в мястото за хранене на младите есетрови риби, унищожавайки дънната екосистема и част от основното място за риболов на местните рибари“, разказа още Михов. Тогава WWF сигнализира компетентите институции, но един ден преди назначената инспекция дълбачката беше преместена и комисията не установи нарушения.

Сега предстои изследователският екип да картира подробно мястото за хранене и да направи анализ. За разлика от миналата година обаче към момента няма установени други есетрови риби – малки моруни и пъструги, а броят и числеността на съпровождащите видове е изключително нисък. Според експретите на WWF това е още един признак за нарушената екосистема в района.
Чигата е единствената есетрова риба, която живее в сладки води и не мигрира от Черно море
© WWF