WWF solicită BERD să nu mai finanțeze investițiile energetice în cărbune | WWF

WWF solicită BERD să nu mai finanțeze investițiile energetice în cărbune

Posted on 05 September 2013    
© © Global Warming Images / WWF
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), una dintre cele mai mari bănci de dezvoltare, organizează în această săptămână [1] dezbateri publice în mai multe capitale, pentru a discuta despre noua sa strategie privind finanțarea proiectelor energetice. WWF solicită băncii să urmeze exemplul stabilit de către Banca Europeană de Investiții (BEI) și Banca Mondială la începutul acestui an și să înceteze finanțarea proiectelor energetice bazate pe exploatarea cărbunelui.

Strategia în discuție ignoră necesitatea de a se pune punct energiei bazată pe cărbune și energiei nucleare, deschide calea pentru controversatele gaze de șist și nu îmbunătățește standardele pentru hidroenergie.

Peste 17.000 de persoane au semnat petiția mai multor ONG-uri la adresa BERD, pentru a pune capăt investițiilor în cărbune, care va fi înaintată băncii în această săptămână.

WWF va participa la toate evenimentele publice BERD, pentru a atrage atenția oficialilor băncii cu privire la impactul investițiilor în cărbune care subminează eforturile europene și internaționale de combatere a schimbărilor climatice, precum și în energie hidroelectrică; fără luarea în considerare a unor măsuri clare de conservare a biodiversității, acestea vor distruge și ultimele râuri cu valoare ecologică ridicată, precum și habitatatele găzduite de acestea, În schimb, BERD ar trebui să solicite mai multe proiecte în economisire de energie și eficiență energetică, precum și alte surse regenerabile durabile.

România este una dintre țările europene având cea mai mare ineficiență din punct de vedere energetic. In acest sens, considerăm că sprijinirea și promovarea eficienței energetice (în intreprinderi, infrastructura publică, inclusiv clădiri publice și clădiri rezidențiale), precum și promovarea mobilității urbane durabile și a măsurilor de adaptare la schimbările climatice trebuie să beneficieze de cea mai mare parte a fondurilor BERD în domeniul energetic”, spune Diana Popa, Reginal Policy Project Manager la WWF.

În timp ce susține îndeplinirea de către România a obiectivelor de promovare a utilizării energiei din surse regenerabile, WWF atrage atenția asupra faptului că, atunci când sunt amplasate în locuri nepotrivite și fără o pre-planificare corespunzătoare, aceste infrastructuri energetice provoacă riscuri foarte mari în ceea ce privește degradarea biodiversității (cu consecințe nu doar ecologice, ci și sociale și economice). În privința investițiilor în microhidrocentrale, WWF solicită BERD să stopeze orice fel de investiții în astfel de infrastructuri, până când România va dispune de o legislație care să stabiliească zone de excludere pentru construcția acestora și reguli clare de planificare pentru celelalte râuri aflate în afara zonelor respective. .

WWF va trimite observații la proiectul BERD înainte de termenul limită de 30 septembrie.

Note pentru editori:

[1] După o primă întâlnire în Londra, pe 25 iulie, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) organizează trei întâlniri publice în această săptămână la Istanbul (02 septembrie), Belgrad (04 septembrie) și Moscova (06 septembrie).
© © Global Warming Images / WWF Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Donate to WWF

Your support will help us build a future where humans live in harmony with nature.

Enter Yes if you accept the terms and conditions
Enter Yes if you accept the terms and conditions