Komisija Republike Srbije za saradnju sa UNESCO podržava Sat za našu planetu | WWF

Komisija Republike Srbije za saradnju sa UNESCO podržava Sat za našu planetu

Posted on 21 March 2013    
Jasna Zrnović, sekretar Komisije Republike Srbije sa saradnju sa UNESCO-om.
© UNESCO
Podrška Satu za našu planetu svake godine stiže i iz UNESCO-a, čiji zvaničnici pozivaju nadležne širom sveta da isključe svetla na svim objektima i znamenitostima koji su zaštićeni kao svetska baština.

U Srbiji podrška Satu za našu planetu stiže iz Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om.

„Drago mi je da sve više ljudi u Srbiji zna za Sat za našu planetu i što svake godine sve više njih učestvuje u toj akciji“ - rekla je Jasna Zrnović, sekretar Komisije Republike Srbije sa saradnju sa UNESCO-om.

Ona smatra da je posebno važno što se u akciju uključuje sve više škola i medija. „Sat za našu planetu nije samo obično gašenje svetla na sat vremena jedne večeri u toku godine. Ova akcija ima veliki značaj u edukaciji dece i mladih, kao i u podizanju svesti odraslih o tome kako mali gestovi, ako ih učini veliki broj ljudi, mogu da doprinesu rešenju velikih problema kao što su emisije štetnih gasova, klimatske promene i preterana potrošnja prirodnih resursa. Na taj način svako od nas daje svoj doprinos, a sve što je uložio je samo malo dobre volje. “ – naglasila je Jasna Zrnović i pozvala sve institucije, organizacije, kompanije i pojedince u Srbiji da se uključe u Sat za našu planetu.

Ovogodišnja akcija Sat za našu planetu biće održana u subotu, 23. marta 2013. godine u 20:30 h. Centralne manifestacije u Srbiji planirane su u Beogradu (Studentski park kod Studentskog trga), u Novom Sadu (Trg Slobode) i u Nišu (Park Svetog Save). Do sada je učešće u akciji potvrdilo 50 gradova i opština širom Srbije, više destina škola, organizacija, udruženja, kompanija.

Veliki broj medija prati Sat za našu planetu, a posebnu podršku akciji daju Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine, Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostoranog planiranja, Pokrajinski Sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Grad Beograd i gradski Sekretarijat za zaštitu životne sredine i Grad Novi Sad.
Jasna Zrnović, sekretar Komisije Republike Srbije sa saradnju sa UNESCO-om.
© UNESCO Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required