Izložba fotografija "Vodeni lavirint" | WWF
Izložba fotografija "Vodeni lavirint"

Posted on 21 December 2012

"Vodeni lavirint"
izložba fotografija iz Gornjeg Podunavlja

WWF, Svetski fond za prirodu je 21.12.2012. u Novom Sadu otvorio izložbu fotografija “Vodeni lavirint”, koja za tematiku ima prizore biljnih i životinjskih vrsta iz Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”.


Autor izložbe je Szilard Kovacs, profesionalni fotograf, umetnik i ljubitelj prirode, tako da je ovo jedna od retkih prilika da na jedan upečatljiv, umetnički način, otkrijemo skrivenu lepotu i jedinstvenu prirodnu harmoniju Specijalnog rezervata prirode “Gornje Podunavlje”.

Svi zainteresovani moći će da posete izložbu u periodu od 21.12.2012. do 20.01.2013. godine u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode, Radnička ulica 20a, Novi Sad.

Izložba je deo projekta „Obnova vlažnih staništa na području Mure, Drave i Dunava“, u okviru koga WWF u saradnji JP „Vojvodinašume“ i Pokrajinskim zavodom za zaštitu prirode revitalizaciju vlažnih livada i bara na lokalitetu Štrbac u Gornjem Podunavlju.

“Nestankom plavnih područja uništena su biološki najproduktivnijih staništa, znatno su smanjene i brojne usluge ekosistema kao što su odbrana od poplava, obezbeđivanje prirodnih resursa ili prečišćavanje vode. Zato je WWF, u partnerstvu s brojnim institucijama i organizacijama, pokrenuo inicijativu s ciljem obnove plavnih područja duž Dunava, kako bi se osigurala kritična staništa za bogatu floru i faunu Dunavskog sliva“, izjavila je Duška Dimović, direktor programa WWF za Srbiju.

“Revitalizacijom područja u rezervatu Gornje Podunavlje obnoviće se prirodna staništa, i time pozitivno uticati na zaštićene vrste kao što su orao belorepan, patka njorka i brojne vrste čaplji“, rekla je Dimović.

“Veze između prirode i čoveka su duboke i gotovo nedokučive. Delimično i u potrazi za sopstvenim identiteom pratimo šum lišća, žubor vode, cvrkut ptica, zagledamo se u odraze u vodi i izbrazdanu koru stabala. Kao u ogledalu, tražimo svoj lik i radujemo se svakoj mogućnosti prepoznavanja. Kao što smo mi sastavni deo prirode tako je i ona utkana u nas, često i više nego što možemo da pojmimo”, rekao je Boris Erg, direktor IUCN-a za jugoistočnu Evropu.

Gornje Podunavlje je veliko plavno područje na severozapadu Vojvodine i predstavlja jednu od najočuvanijih ritsko-močvarnih celina na toku Dunava kroz Srbiju. Kao važan centar biološke raznovrsnosti, jedno je od zaštićenih područja u okviru budućeg UNESCO prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav.
Pozivica za izložbu.
© Szilard Kovacs