Рекоммендации по внедрению в Украине Директивы ЕС о сохранении мест обитания: стратегический план действий (2012-2020) | WWF

Рекоммендации по внедрению в Украине Директивы ЕС о сохранении мест обитания: стратегический план действий (2012-2020)

Posted on 03 December 2012    
Рекомендації щодо впровадження в Україні Європейської директиви про оселища
© WWF DCP
Брошура містить інформацію щодо впровадження в Україні Директиви Європейського Союзу про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори (1992). Короткий аналіз законодавства України у природоохоронній сфері, детальна характеристику мережі Natura 2000 та зв’язок між Директивою про оселища, Смарагдовою мережею та розвитком екологічної мережі можуть знайти застосування у роботі державних службовців, біологів, географів, зоологів, спеціалістів з охорони природи та студентів відповідних спеціальностей. Також у публікації охарактеризовані інституційні та організаційні аспекти впровадження положень Директиви та рекомендації діяльності (2012-2020) щодо впровадження Директиви про оселища в Україні.

"Перевагою роботи згідно з принципами Директиви про оселища (Habitats Directive) є те, що охорона природи буде організована на більш науково обґрунтованому рівні й буде порівняльною із природоохоронною практикою країн Європейського Союзу. Це сприятиме обміну інформацією про стан біорізноманіття у Європі та створенню спільних планів дій для вирішення проблеми втрати біорізноманіття", - каже Хенк Зінгстра, керівник проекту, Центр розвитку інновацій університету Вагенінген, Нідерланди.

Підготовка та написання брошури здійснені в рамках міжнародного проекту “Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу (пілотний проект в Українських Карпатах)” (2009-2011). Проект фінансувався програмою BBI MATRA Міністерства сільського господарства, охорони довкілля та якості харчування Нідерландів. Він був реалізований Центром розвитку інновацій університету Вагенінген (Нідерланди), Державним природознавчим музеєм НАН України (м. Львів), українським відділенням Дунайсько-Карпатської програми Всесвітнього фонду природи WWF (м. Львів), компанією “Орбікон” (Данія), Інститутом екології Карпат НАН України (Львів) та Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (м. Київ).
Рекомендації щодо впровадження в Україні Європейської директиви про оселища
© WWF DCP Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Donate to WWF

Your support will help us build a future where humans live in harmony with nature.

Enter Yes if you accept the terms and conditions
Enter Yes if you accept the terms and conditions