Izlivanje nafte iz prevrnutog broda može da prouzrokuje ozbiljne posledice za rečne ekosisteme Donjeg Dunava | WWF

Izlivanje nafte iz prevrnutog broda može da prouzrokuje ozbiljne posledice za rečne ekosisteme Donjeg Dunava

Posted on 21 November 2012    
Izlivanje nafte je posebno opasno za ekosisteme reka i priobalnih močvara sa stajaćom vodom.
© WWF/Maya Todorova
Sofija, Bugarska - WWF je upozorio da curenje nafte iz prevrnutog broda u velikom lučkom gradu Ruse, na bugarskoj strani Dunava, može imati ozbiljne posledice za životnu sredinu. Lokalna štampa je otkrila da je brod oštećen pre jedanaest dana, iako je javnost tek juče obaveštena o ovom incidentu.

"Izlivanje nafte je posebno opasno za ekosisteme reka i priobalnih močvara sa stajaćom vodom", rekao je Stojan Mihov, stručnjak za slatke vode iz WWF-a u Bugarskoj. "Vodostaj rečnih voda je trenutno visok i reke se izlivaju u plavna područja, što je glavni preduslov za zagađenje. Naftni derivati se veoma sporo razgrađuju i njihovi sastojci su često otrovniji od same nafte", rekao je Mihov.

Neke od najdragocenijih priobalnih močvara u Bugarskoj i na Donjem Dunavu, kao što su Kalimok Ritu i jezero Srebarna, nalaze se nizvodno od Ruse. Zakašnjenje od deset dana u obelodanjivanju ove vesti, može da znači da je već kasno da se ove oblasti adekvatno zaštite.

Naftni produkti pri izlivanju formiraju tanak monomolekularni sloj na površini vode. Ovaj tanak sloj sprečava kiseonik da prodre u vodu i izaziva gušenje riba i drugih vodenih organizama.

Jedna kap natfnog derivata može da zagadi milion kapi čiste vode.

Izlivanje naftnih derivata je veoma opasno za ptice. Nafta se lepi na perje ptica, ono prestaje da bude vodootporno i ptice umiru od zime. Takođe, ptice umiru i od davljenja, jer zbog vode i nafte njihovo perje postaje teže. Otrovnost naftnih derivata može i direktno da ubije ptice.

WWF će nastaviti da prati situaciju.
Izlivanje nafte je posebno opasno za ekosisteme reka i priobalnih močvara sa stajaćom vodom.
© WWF/Maya Todorova Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required