Австрийска банка отново на финалната права да застрои нарочно закритата защитена местност "Камчийски пясъци" | WWF

Австрийска банка отново на финалната права да застрои нарочно закритата защитена местност "Камчийски пясъци"

Posted on 30 August 2012    
trees in dand dunes
Камчийски пясъци
© Petko Tsvetkov
Този петък изтича забраната за строителство в защитена местност "Камчийски пясъци", нарочно закрита след съдебно дело през 2006 г. по инициатива на дъщерна фирма на голяма австрийска банка, свързана с известен български адвокат, предупреждават от коалицията от неправителствени организации и граждански групи "За да остане природа в България".

Забраната за строителство беше издадена от министъра на околната среда и водите Нона Караджова през 2011 г., за да се предотврати застрояването на камчийските дюни и лонгозни гори до издаването на заповед за обявяването на територията за защитена зона за опазване на природните местообитания от европейската екологична мрежа Натура 2000. Защитена местност "Камчийски пясъци" е създадена още през 1980 г. и представлява буферна зона на резерват "Камчия" на брега на Черно море.

Коалицията "За да остане природа в България" внесе своите предложения за режими към заповедта за защитената зона, с които да се гарантира, че дюните и лонгозните гори в това емблематичното място за българската природозащита няма да бъдат застроени. Природозащитниците настояват министъра на околната среда и водите да отстои обществения интерес и да приеме мерки, с които да бъде запазена дивата природа на Камчийски пясъци и за следващите поколения.

От коалицията "За да остане природа в България" припомнят пълния набор от похвати, предприети, за да се застрои защитена местност "Камчийски пясъци":
- заличаване на защитения статут на Камчийски пясъци чрез съдебни дела през 2006 г.
- прекатегоризирането на дюните в пасища с цел промяна на публичната държавна собственост в частна държавна.
- приватизиране на дюните и лонгозните гори чрез порочните заменки, осъществено по времето на Тройната коалиция.

В края на своя мандат предишното правителство разреши промяната на предназначението и застрояването на 3000 дка от бившата защитена местност за изграждането на хотелски комплекси. Тъй като разрешителните са издадени без оценка за въздействието върху Натура 2000, случаят "Камчийски пясъци" доведе до една от десетте наказателни процедури на Европейската комисия към България.

С идването на власт на новото правителство реалната опасност от унищожаването на Камчийски пясъци остана, тъй като налагането на забрана за промяна на предназначението на всички заменени гори със Закона за горите от 2011 г. не засяга камчийските гори и дюни, чието предназначение вече беше променено.

Въпреки всичко природозащитниците и гражданското общество очакват настоящето правителство да спази предизборните си обещания и да спаси "Камчийски пясъци", като отмени незаконните заменки и проектите за застрояване в района, прокарани при предишното правителство, и като приеме заповед за новата защитена зона за опазване на природните местообитания в Натура 2000, която да не допуска нови заплахи за природата там.
trees in dand dunes
Камчийски пясъци
© Petko Tsvetkov Enlarge

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Donate to WWF

Your support will help us build a future where humans live in harmony with nature.

Enter Yes if you accept the terms and conditions
Enter Yes if you accept the terms and conditions