НАТУРА 2000 | WWF

НАТУРА 2000

НАТУРА 2000 є європейською мережею екологічно важливих природоохоронних територій, сформованою на засадах Міжнародної стратегії сталого розвитку, що проголошена Декларацією міжнародної конференції ООН з навколишнього середовища та розвитку (Ріо-де-Жанейро, 1992 р.). Сьогодні мережа НАТУРА 2000 об’єднує найбільш цінні природоохоронні території 28 країн – членів ЄС та забезпечує виконання зобов’язань, прийнятих у рамках Конвенції про охорону біологічного різноманіття.

Метою створення мережі НАТУРА 2000 є гарантія довготривалого збереження найбільш цінних та зникаючих європейських видів та типів оселищ (біотопів, природних середовищ існування). Створення мережі обумовлюють дві Директиви ЄС у сфері охорони природи: Пташина та Оселищна.
 

Як визначаються об’єкти мережі НАТУРА 2000?

Вибір об’єктів мережі НАТУРА 2000 ґрунтується на чітко науково визначених критеріях, проте ця процедура залежить від того, яка з двох Директив ЄС (Пташина чи Оселищна) гарантує створення певної природоохоронної території.

Відповідно до ст. 3 та ст. 4 Оселищної Директиви країни – члени ЄС визначають створення територій особливої охорони (Special Protection Areas (SAC) для забезпечення сприятливого стану збереження кожного типу оселища та виду з огляду на їхнє поширення в країнах ЄС.
Відповідно до ст. 4 Пташиної Директиви мережа повинна включати спеціальні природоохоронні території (SPA), визначені для 194 видів птахів, які знаходяться під особливою загрозою зникнення, та всіх видів мігруючих птахів. 

Пташина Директива

  •  
	© Mario Romulic
    Директива має на меті формування правових засад охорони, управління та контролю за популяціями природних видів птахів, а також регулювання використання цих видів у державах-членах Європейського Союзу. 

Оселищна директива

  •  
	© Wild Wonders of Europe /Staffan Widstrand / WWF
    Головною метою прийняття Директиви є сприяння збереженню біорізноманіття шляхом збереження природних середовищ (далі – оселищ) і видів природної флори та фауни, які мають важливе значення для суспільства на території держав – членів Європейського Союзу.