Смарагдова мережа | WWF

Смарагдова мережа

Метою створення Смарагдової мережі (Emerald Network) Європи є збереження природної фауни, флори та оселищ. Вона була ініційована та координується Бернською конвенцією (1979). Смарагдова мережа має переважно ті самі основи формування, що й НАТУРА 2000, але діє за межами Європейського Союзу, розвиваючи загальноєвропейський підхід щодо охорони типів природних оселищ.
 
Наразі Європейський Союз сприяє, в тому числі фінансово, розвитку механізмів охорони природних оселищ та визначенню спеціальних природоохоронних територій (ASCI) Смарагдової мережі.

Об’єкти в межах Смарагдової мережі разом із територіями НАТУРА 2000 становлять ядро Загальноєвропейської екологічної мережі (Pan-European Ecological Network (PEEN)), яка також підтримується Бернською конвенцією. Держави – члени Європейського Союзу виконують вимоги Бернської конвенції шляхом розвитку мережі НАТУРА 2000, а території особливої охорони НАТУРА 2000 відповідають територіям особливого природоохоронного значення Смарагдової мережі. 
 

Як визначаються спеціальні природоохоронні території Смарагдової мережі?

На основі аналізу інформації, що міститься у базі даних країн, які створюють Смарагдову мережу, складають попередній список особливо важли­вих природоохоронних територій (ASCI). Далі його узгоджує група експертів із природоохоронних територій та екологічних мереж у біогеографіч­ному регіоні, після чого цей  список подається на розгляд Постійному комітетові Бернської конвенції для затвердження. 
 

Процес встановлення особливо важливих природоохоронних територій (ASCI) Cмарагдової мережі

 1. Визначення видів і оселищ у межах кожного біогеографічного регіону в країні
 2. Збір даних про визначені види та оселища
 3. Вибір потенційних особливо важливих заповідних територій (ASCI)
 4. (за критеріями, визначеними в Рекомендації № 6 (1989)),
 5. створення бази даних видів
 6. Представлення територій Постійному комітету (національні списки)
 7. Прийняття національних списків Постійним комітетом
 
	© Yannick Andrea / WWF-Switzerland
Emerald environment, Ardez, Graubuenden Canton The Emerald network is an ecological network to conserve wild flora and fauna and their natural habitats of Europe, which was launched in 1998 by the Council of Europe as part of its work under the Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats or Bern Convention that came into force on June 1, 1982. It is to be set up in each Contracting Party or observer state to the Convention.
© Yannick Andrea / WWF-Switzerland

159 об'єктів України вже отримали статус об'єктів-кандидатів Смарагдової мережі Європи від постійного комітету Бернської конвенції. Ще 35 об’єктів знаходяться на розгляді.

Бернська конвенція

 • 
	© Bern Convention
  Конвенція про охорону дикої флори та фауни й природних середовищ існування в Європі (Берн, 19 вересня 1979 р.). Особливу увагу Конвенція приділяє зникаючим та вразливим видам, охорона яких потребує об’єднання зусиль кількох країн.