Підтримка відповідального управління лісами заради сталого розвитку | WWF

Підтримка відповідального управління лісами заради сталого розвитку

(Румунія, Болгарія та транскордонний регіон Марамуреш разом з українською частиною)
Дунайсько-Карпатський екорегіон включає величні лісові ландшафти, що дають притулок багатому біорізноманіттю, і більшість останніх недоторканих лісів в Європі. Нажаль, відсутність належної законодавчої бази і погане дотримання законів, збільшення попиту на деревину і передача лісів у приватну власність стають причиною масових бракон’єрських рубок дерев. Це загрожує майбутньому лісів і їх мешканців.

Протягом минулої фази співробітництва WWF та компанії IKEA було досягнуто значних успіхів – FSC-сертифіковані ділянки у регіоні сягають 3 мільйонів га, розроблений пакет інструментів для роботи з особливо цінними лісами, він використовується усіма відповідними організаціями Румунії та Болгарії, перші національні Оцінки контролю ризиків деревини затверджені у всіх трьох країнах, у Румунії та Болгарії відкриті Інформаційні центри лісової сертифікації, значні досягнення щодо покращення лісового законодавства країн.

Мета проекту - просувати й підтримувати впровадження відповідальних практик лісового господарства, шляхом сприяння вдосконаленню нормативно-правової бази та добровільних механізмів, підвищення кваліфікації лісових менеджерів, управлінців та ключових зацікавлених сторін і заохочення відповідальної торгової політики для сталого розвитку Дунайсько-Карпатського екорегіону.
 

Очікувані результати:

1. Покращення лісового управління
1.1.   Робота з відповідальними особами та управлінцями для покращення лісогосподарської політики та законодавства.
1.2.   Удосконалення процесу планування землекористування в державному та приватному секторі.
2. Відповідальне лісове управління
2.1.   Створення сприятливих умов для відповідального лісокористування.
2.2.   Покращення якості систем лісової сертифікації.
2.3.   Збільшення площі сертифікованих чи добре керованих лісів.
3. Відповідальна і прозора торгівля
3.2.   Створення можливостей для просування на ринку надійних та сертифікованих лісових товарів.
 

Бачення майбутнього

Очікується, що результати проекту приведуть до позитивних змін у лісовому секторі – впровадження відповідальних практик управління, відкриття доступу лісопереробним компаніям до сертифікованих матеріалів, сталий розвиток місцевих спільнот, підвищення кваліфікації та рівня обізнаності управлінців та адміністраторів державних або приватних лісових ділянок, використання ними адаптованих для нашої країни сучасних інструментів управління. Очікується, що вплив цього проекту продовжуватиметься і після його закінчення, зокрема, зацікавлені сторони матимуть знання та засоби для роботи з лісовими менеджерами та компаніями, буде зміцнена та удосконалена законодавча база, що сприятиме подальшому розповсюдженню практик сталого управління в лісовому секторі. Також допомога в розробці регіональних стратегій сприятиме більш ефективному використанню деревини у країні, що призведе до збільшення вкладу лісового сектору у національну економіку. 

Проект

 
	© WWF-Switzerland / A. della Bella / WWF

Розпочатий: вересень 2014
Передбачувана дата закінчення: серпень 2017
Виконавці:
- Компанія IKEA,
- Всесвітній фонд природи WWF

Контактні особи:

Богдан Проць
Координатор проектів WWF в Україні
bprots@wwfdcp.org
 
Роман Волосянчук
Експерт проекту, WWF в Україні
rvolosyanchuk@wwfdcp.org

Map of the Danube-Carpathians Region.

© WWF-DCP

Фінансова підтримка проекту


©  © Ikea