Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу | WWF

Визначення і класифікація типів оселищ в Україні: введення стандартів та методології Європейського Союзу

(пілотний проект в Українських Карпатах)

Основна мета проекту - це підтримка науковців та урядовців з метою адаптації принципів Директиви збереження природних оселищ (Habitats Directive) Європейського Союзу в Україні.

Завдання проекту:
• Підготовка каталогу типів оселищ Українських Карпат та Закарпатської рівнини згідно принципів Директиви збереження природних оселищ (Habitats Directive);
• Розвиток бази даних для визначення і класифікації типів оселищ в Україні (ґрунтуючись на програмі програмному пакеті Turboveg щодо аналізу та оцінки рослинності).
• Навчання науковців і працівників системи природо-заповідного фонду методики визначення і класифікації типів оселищ, включаючи їх картування, опрацювання даних та визначення управлінських завдань у відповідності до принципів Директиви збереження природних оселищ (Habitats Directive).
• Визначення можливих рекомендацій та наслідків організаційного та інституційного характеру щодо адаптації введення стандартів та методології Європейського Союзу для визначення та класифікації типів оселищ.
• Поширення інформації серед громадськості щодо важливості введення стандартів та методології Європейського Союзу для визначення та класифікації типів оселищ.

Проект є важливим з точки зору уніфікації та стандартизації методики визначення і розвитку екологічної мережі України (як частини пан-європейської) та принципів охорони довкілля. Це перший проект в Україні що підтримує адаптацію принципів Директиви збереження природних оселищ (Habitats Directive) Європейського Союзу в Україні та допомагає розвинути мережу експертів в Україні щодо визначення і класифікації типів оселищ. Також проект визначить шляхи такої адаптації та поінформує громадськість.

Діяльність проекту в Україні визначається численними угодами між урядами України та Європейського Союзу про партнерство та співпрацю, Постановами Кабінету міністрів, Угодами між урядами України та Нідерландів (співпраця у галузі охорони довкілля) та Законом України «Про загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу», 2004).

Кінцевим результатом роботи має бути: перекладені та поширені серед громадськості документи Європейського Союзу щодо принципів Директиви збереження природних оселищ (Habitats Directive), підготовлений каталог типів оселищ Українських Карпат та Закарпатської рівнини, підготовлена база даних визначення і класифікації типів оселищ в Україні, проведено навчання науковців і працівників системи природо-заповідного фонду щодо методики визначення і класифікації типів оселищ та визначено особливості адаптації принципів Директиви збереження природних оселищ в Україні.

Підтримка цього проекту реалізована Міністерством сільського господарства, охорони довкілля та якості харчування королівства Нідерланди (програма BBI-MATRA), а також деякі заходи та публікації підтримані у рамках проекту "Збереження та стале використання природних ресурсів Українських Карпат" (2007-2012).

Проект

 
	© WWF

Розпочатий: травень 2009
Передбачувана дата закінчення: червень 2011
Виконавці: • Center for Development Innovation/Wageningen International (Netherlands),
• Державний природознавчий музей НАН України (м. Львів),
• Orbicon, Nature and Aquatic Environment (Данія),
• Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (м.Київ)
• WWF Дунайсько-Карпатська програма