| WWF
© WWF-Canon / Michel GUNTHER

Мало знайдеться людей в Україні, що жодного разу не були у лісі. Лісі – це легені та окраса нашої країни. Вони вкривають більше 17% території України. Найбільш лісистими є Українські Карпати – надзвичайно цінний екологічний регіон.

Ліси в Україні сформовані понад 30 видами деревних порід, серед яких домінують сосна, дуб, бук, ялина. Найбільш цінними лісами нашої країни є Букові праліси Карпат, які внесені до переліку об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ці ліси ніколи не зазнавали втручання людини і є взірцем недоторканих унікальних природних систем. 

Ліси надають людині безліч природних послуг - чисте повітря та воду, природні ресурси, збереження біологічного різноманіття, захист від паводків, утримання вуглецю, мають великий рекреаційний потенціал тощо.

З найбільших загроз нашим лісам можна назвати незаконні та тотальні рубки, надмірне господарське використання, зміну клімату, забруднення, браконьєрство та інші.

Наша робота з охорони унікальних лісів України має системний характер і мету –  забезпечити збереження унікальних природних лісових регіонів з урахуванням інтересів місцевих громад та суспільства на довгі роки.

Наші рішення

 
  • Охорона природних видів і оселищ. Рідкісні види, такі як бурий ведмідь, рись, вовк є індикаторами здоров'я лісів. Охорона їх місць мешкання та самих видів сприяє збереженню всього багатого біорізноманіття лісів. Прикладом успішного проекту є відновлення болота Чорне Багно на Закарпатті. Ми працюємо також над реформацією мисливського сектору України. 
 
  • Покращення законодавчої бази. Основні природоохоронні проблеми виникають на етапі дотримання законодавства, хоча в окремих випадках необхідна корекція існуючих законів, а також гармонізація українського природоохоронного законодавства з європейським.
 
  • Сталий розвиток лісового господарства. Більшість лісів України належать до господарських. Тому їх збереження залежить від розумного управління в галузі лісового господарства. Окрім цього, ми сприяємо впровадженню та розвитку лісової сертифікації, яка сприяє сталому лісовому управлінню.
 
  • Підтримка сталого розвитку місцевих громад. Щоб забезпечити збереження цінних природних регіонів на довгі роки, необхідно надати місцевим громадам сталі засоби до існування, альтернативу руйнуючих господарських практик. Прикладом може слугувати розвиток екотуризму.
 
  • Підвищення кваліфікації. Ми працюємо з менеджерами природи та зацікавленими сторонами на всіх рівнях, забезпечуючи належний рівень знань та вмінь, необхідний для сталого розвитку лісів.
 
  • Інформування та екологічна освіта. Українці мають розуміти цінність своєї природної спадщини та необхідність її охорони. Ми проводимо різноманітні інформаційні та освітні заходи, присвячені лісовій тематиці. 
 
  • Науково-дослідна робота. Наша робота базується на ґрунтовних наукових дослідженнях із залученням кращих спеціалістів галузі. 

Лісова команда