ความท้าทายครั้งใหม่ของการลงทุนด้านพลังงานทางเลือกPosted on 09 April 2014  | 
แม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าพลังงานแบบเก่า แต่พลังงานทางเลือกก็ดีกว่่าในระยะยาว หากมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
© Global Warming Images / WWFEnlarge

การเพิ่มขึ้นของการใช้พลังงานหมุนเวียนมาสร้างกระแสไฟฟ้าเพื่อโลกใบนี้นับเป็นสิ่งที่ดี แต่ทว่าอันตรายจากการคุกคามของการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติก็อยู่ในระดับอันตรายที่ต้องรับมือด้วยเช่นกัน, WWF ตอบถึงรายงานเกี่ยวกับการลงทุนด้านพลังงานที่ถูกเผยแพร่ในวันนี้


รายงานฉบับดังกล่าวถูกสร้างขึ้นโดย  Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance ที่ได้บันทึกไว้ว่าการติดตั้งแหล่งพลังงานหมุนเวียนมีสัดส่วนประมาณ 44% ของการใช้พลังงานไฟฟ้าในปี 2013

รายงานจาก Frankfurt/UNEP ได้ถูกเผยแพร่โดยเลขาธิการคณะกรรมการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในกรุงเบอร์ลินเพื่อนำไปพิจารณาและศึกษาเกี่ยวกับการลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้มีการพูดถึงกระบวนการลดก๊าซคาร์บอนในระบบนิเวศของโลกซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดในการลดผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติซึ่งเมื่อสัปดาห์ก่อนได้มีรายงานอีกหนึ่งฉบับจาก IPCC ที่ได้พูดถึงภัยคุกคามจากการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติด้วยเช่นกัน

“ข้อความจาก IPCC อาจจะไม่ชัดเจน: การเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศคือเรื่องอันตรายที่โลกไม่อาจจะรับมือกับมันได้ การเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงานคือศูนย์กลางของหน้าที่ที่เราต้องทำเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการเปลี่ยนแปลงของโลก” Samantha Smith, ผู้นำของWWF ด้านภูมิอากาศโลกและพลังงาน. “เราต้องหยุดใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลและเปลี่ยนไปใช้พลังงานหมุนเวียนที่บริสุทธิ์ เรามีความรู้และพลังในการยุติการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศ เราแค่จำเป็นที่จะต้องทำมันเท่านั้นเอง” Smith กล่าวต่อ.

อ้างอิงจากรายงานของ Frankfurt/UNEP แหล่งพลังงานหมุนเวียนที่ถูกเก็บรักษาไว้มีจำนวนเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 1.2 พันล้านเมตริกตันของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ถูกปล่อยจากชั้นบรรยากาศในปี 2013 ถึงแม้จะมีการพัฒนาในเชิงบวกในระดับพันล้านเมตริกตันก็ตาม แต่ความต่างระหว่างวิถีของการปล่อยก๊าซคาร์บอนออกสู่ชั้นบรรยากาศกับความพยายามในการลดก๊าซคาร์บอนเพื่อลดอันตรายจากภาวะโลกร้อนนั้นยังคงแตกต่างกันมากในปัจจุบัน


“การเติบโตของการใช้พลังงานหมุนเวียนบริสุทธิ์นั้นนับเป็นข่าวดี แต่การแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยังคงน่าเป็นห่วง การดูแล , กรอบการลงทุนที่ได้รับการควบคุมและความพยายามในการใช้พลังงานทดแทนนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในการพัฒนาพลังงานทดแทนมากกว่าเดิมเป็นสามเท่าในช่วงระยะเวลา 15 ปีต่อจากนี้” Stephan Singer ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายพลังงานทั่วโลกแห่ง WWF International.


ในขณะที่รายงานได้พูดถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนแบ่งการใช้พลังงานทดแทนในส่วนของการสร้างกระแสไฟฟ้า จากการศึกษายังตั้งข้อสังเกตของการลดลงของเงินลงทุนในกลุ่มเดียวกันซึ่งแสดงให้เห็นถึงการลดงบประมาณในการผลิตพลังงานทดแทนและนโยบายเกี่ยวกับการใช้พลังงานที่ขาดความแน่นอน

WWF อยู่ในระหว่างการรณรงค์เรื่องการใช้พลังงานจากทั่วโลกภายใต้ชื่อ “Seize Your Power,” โดยเรียกร้องให้สถาบันทางการเงินเข้าร่วมในการระดมทุนเพื่อพลังงานทดแทน   การเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาสำหรับการจัดวางนโยบายต่างๆรวมไปถึงการลงทุนอีกด้วย ดังนั้นการโยกย้ายเงินลงทุนจากเชื้อเพลิงฟอสซิลไปสู่พลังงานทดแทนจึงเป็นส่วนสำคัญของการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ.


หมายเหตุสำหรับกองบรรณาธิการ


1.    รายงานแนวโน้มการลงทุนทางด้านพลังงานทดแทนในปี 2014 ทั่วโลกที่ผลิตโดย Frankfurt School-UNEP Collaborating Centre for Climate & Sustainable Energy Finance และ Bloomberg New Energy Finance ถูกเผยแพร่สู่สาธารณะในวันที่ 7 เมษายน 2014
 
2.    รายงานจาก IPCC เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สร้างความเสี่ยงให้กับทุกภาคส่วนแต่โอกาสในการป้องกันยังคงมีอยู่ http://www.ipcc.ch/pdf/ar5/pr_wg2/140330_pr_wgII_spm_en.pdf

3.    WWF ทำงานรณรงค์ระดับโลกที่ชื่อว่า Seize Your Power โดยเรียกร้องให้สถาบันทางการเงินรวมทั้งแหล่งเงินทุนที่สำคัญเช่นกองทุนบำเหน็จบำนาญและธนาคารต่างๆเข้าร่วมในการเพิ่มทุนสำหรับการพัฒนาพลังงานหมุนเวียนและการลดเงินลงทุนทางด้านเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ในช่วงสิบสองเดือนที่ผ่านมาธนาคารโลกและธนาคารเพื่อการลงทุนของประเทศยุโรปและธนาคารเพื่อการบูรณะและพัฒนามีความมุ่งมั่นเดียวกันในการยุติการลงทุนในธุรกิจถ่านหิน ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.panda.org/syp


เกี่ยวกับ WWF

WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การสนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆกว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยั้บยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะและลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ panda.org/newsแม้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าพลังงานแบบเก่า แต่พลังงานทางเลือกก็ดีกว่่าในระยะยาว หากมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง
© Global Warming Images / WWF Enlarge
© WWF
หากมีการลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายในปี 2050 เราจะสามารถใช้พลังงานหมุนเวียนที่ไม่มีวันหมดแทนพลังงานแบบเก่าได้อย่างแน่นอน
© Global Warming Images / WWF Enlarge