WWF ยกย่องผู้นำสหรัฐ ให้คำมั่นครั้งสำคัญแก้ไขวิกฤตลักลอบค้าสัตว์ป่าPosted on 01 July 2013  | 
African elephant (Loxodonta africana) herd with Kilimanjaro mountain in the background. Amboseli National Park, Kenya.
© WWF / Martin HARVEYEnlarge

วอชิงตัน ดีซี 1 กรกฎาคม 2556  – กองทุนสัตว์ป่าโลก - WWF แสดงความยกย่องต่อประธานาธิบดีบารัค โอบามา ที่ได้ประกาศความพยายามก้าวใหม่ในการต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่า และกลุ่มอาชญากรระดับโลกที่ขับเคลื่อนการค้าผิดกฎหมาย ซึ่งความพยายามนี้ ยังรวมถึงพัฒนาคณะทำงานประธานาธิบดีว่าด้วยเรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่า รวมทั้ง มอบกองทุนสนับสนุนกว่า 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิ่งสนับสนุนที่สำคัญสำหรับการจัดการฝึกฝนและการให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับทวิภาคีในแอฟริกา เพื่อต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่า

ระหว่างการเดินทางเยือนแทนซาเนียอย่างเป็นทางการเมื่อวันจันทร์ ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่า การลักลอบล่าและค้าสัตว์ป่า เป็นการคุกคามสัตว์ป่าในแอฟริกาซึ่งในรัฐบัญญัต(Executive Oder) ได้บัญญัติไว้ว่า การดำเนินการลักลอบล่าสัตว์นั้นขยายขอบเขตเกินกว่าการล่าในขนาดเล็ก รวมทั้งมีการฉกฉวยโอกาสด้วยการร่วมกันฆ่าโดยใช้อาวุธ และมีองค์กรอาชญากรรมเข้าเกี่ยวข้อง การอยู่รอดของสัตว์ที่ได้รับการปกป้องอย่างเช่น ช้าง แรด และสัตว์สำคัญสายพันธุ์อื่นๆ ที่มีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนั้น ต่างมีความสำคัญต่อทุกประเทศ”  ทำเนียบขาว กล่าว

ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ประกาศความพยายามสำคัญครั้งใหม่ของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา เพื่อต่อสู้กับปัญหา ซึ่งมีทั้งการ จัดตั้งคณะทำงานระหว่างหน่วยงานของรัฐในระดับสูง ที่ใช้ชื่อว่า คณะทำงานประธานาธิบดีว่าด้วยเรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่า นำโดยกระทรวงมหาดไทย รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม รวมทั้งจัดตั้งสภาที่ปรึกษาบุคคลภายนอก ว่าด้วยเรื่องการลักลอบค้าสัตว์ป่า ประธานาธิบดีโอบามา ได้สั่งการให้คณะทำงานชุดนี้ พัฒนายุทธศาสตร์ระดับประเทศภายในหก เดือน เพื่อต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่า และเพื่อพิจารณาว่าจะใช้ยุทธศาสตร์ต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในประเด็นนี้ ได้อย่างไร โดยให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกับการจัดการปัญหาอาชญากรรมร้ายแรงอื่นๆ เช่น การลักลอบค้ามนุษย์ และค้าอาวุธ โดยจุดสนใจของคณะทำงานคือจะมุ่งเน้นไปที่การต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า การบังคับใช้กฏหมายในระดับภูมิภาค กลไกการบังคับใช้กฏหมาย และการลดการลักลอบค้า รวมทั้งลดความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า นอกจากนี้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ยังระบุว่า ปัญหาไม่ได้เกิดขึ้นภายในแอฟริกาเท่านั้น และสหรัฐฯจะต้อง พยายามเพื่อลดความต้องการผลิตภัณฑ์ใน กระบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าทั้งในและนอกประเทศ แต่ขณะเดียวกันก็ต้องเปิดช่องให้มีการค้าสัตว์ป่าอย่างถูกต้อง และเป็นไปได้ตามกฏหมายด้วย”

สัตว์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก กำลังถูกสังหารหมู่เพียงเพื่อตอบสนองความต้องการของที่ระลึกสำหรับวันพักร้อน ยาแก้เมาค้าง และความเชื่อผิดๆที่ว่าจะช่วยรักษาโรคมะเร็งได้คาร์เตอร์ โรเบิร์ตส์ ประธานคณะผู้บริหาร WWF กล่าว อาชญากรพวกนี้กำลังปล้นความมั่งคั่งของแอฟริกา ดังน้ันคำมั่นของประธานาธิบดีโอบามา ที่จะช่วยหยุดยั้งคลื่นอาชญากรรมระดับโลก ที่ปล้นชิงผืนป่าและทุ่งหญ้าสะวันนาไปจากทวีปแห่งนี้ จึงเป็นข่าวที่น่าชื่นชม คำมั่นนี้เป็นการส่งเสริมครั้งสำคัญต่อทุกคน ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่า ตั้งแต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ในพื้นที่ ไปจนถึงกลุ่มอนุรักษ์ในท้องถิ่น รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกนโยบายทั่วโลก อนาคตของสัตว์ป่าทั่วโลกอยู่ในมือของเรา และตอนนี้เราจะต้องขับเคลื่อนด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่เหลืออยู่ เพื่อไม่ให้ช้าง แรด และสัตว์ที่มีความโดดเด่นสายพันธุ์อื่นๆ สาบสูญไปตลอดกาล

ประเทศอย่างแทนซาเนีย และประเทศอื่นๆในแอฟริกา กำลังสูญเสียทรัพยากรธรรมชาติของพวกเขา รวมทั้งชีวิตของ เจ้าหน้าที่ ป่าไม้ และเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมาย ในอัตราที่นานาประเทศจำเป็นต้องเข้าแทรกแซง และขณะนี้องค์การสหประชาชาติให้การยอมรับอย่างเป็นทางการแล้วว่า เงินที่ได้จากการลักลอบค้างาช้างนั้น กลายเป็นเงินทุนสำหรับกลุ่มต่างๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กรก่อการร้ายในแอฟริกา และเมื่อพิจารณาจากวิกฤตการลักลอบล่าสัตว์ป่าในแอฟริกาแล้ว ทั้งนางฮิลารี คลินตัน อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ และนายจอห์น แครี รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ คนปัจจุบัน ต่างจัดให้ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญในลำดับต้น และในช่วงปีที่ผ่านมา ประธานาธิบดีกาบอง ประธานธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งแอฟริกัน รัฐบาลสหราชอาณาจักร และนายกรัฐมนตรีแห่งประเทศไทย ต่างให้คำมั่นอย่างแรงกล้าที่จะต่อสู้กับการลักลอบค้าสัตว์ป่าด้วยเช่นกัน

ในฐานะที่ WWF เป็นส่วนหนึ่งของนักรณรงค์ในระดับโลก เพื่อส่งเสริมให้นานาประเทศร่วมกันหาทางออกเพื่อหยุดยั้งการ ลักลอบค้าสัตว์ป่า WWF จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่า เช่น จีน เวียดนาม ไทย และสหรัฐอเมริกา เพิ่มการตอบสนองอย่างเข้มแข็งต่อประเด็นดังกล่าว รวมทั้งทำการปราบปรามเครือข่ายลักลอบค้าสัตว์ป่าด้วย

######

ภาพนิ่งและวิดีโอ BROLL

· ภาพช้างแอฟริกัน : https://photos.panda.org/gpn/external?albumId=4296

· ภาพแรดแอฟริกัน : https://photos.panda.org/gpn/external?albumId=4431

 

· วิดีโอช้างแอฟริกัน : http://gvn.panda.org/?r=3519&k=b68524b87b 

African elephant (Loxodonta africana) herd with Kilimanjaro mountain in the background. Amboseli National Park, Kenya.
© WWF / Martin HARVEY Enlarge