ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่าPosted on 09 March 2013
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF KorolczukEnlarge
กรุงเทพฯ 9 มีนาคม 2556 – ขณะที่รัฐบาลประเทศต่างๆทั่วโลกรวมตัวอยู่ที่กรุงเทพมหานครเพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าสัตว์ป่า ที่เกิดขึ้นทุกมุมโลก วันนี้ ผู้นำทางพุทธศาสนาในประเทศไทยที่เป็นที่เคารพร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีทางศาสนาเพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ช้างหลายหมื่นตัวที่ถูกล่าในแต่ละปี รวมทั้งยังร้องขอให้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธา เลิกใช้ และขายงาช้าง

สัดส่วนของผู้ที่ซื้องาช้างในประเทศไทยส่วนใหญ่คือนักท่องเที่ยว แต่ก็มีผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาจำนวนไม่น้อยที่ต้องการงาช้าง ที่แกะสลักเป็นพระพุทธรูป เครื่องราง และวัตถุบูชาอื่นๆ

ผู้นำในพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลได้แก่ พระอาจารย์ชยสาโร พระป่าและพระนักเทศน์ พระมหาเจิม สุวโจ จากมหาวิทยาลัยมหา จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แม่ชีศันสนีย์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการเสถียรธรรมสถาน และพระไพศาล วิสาโล เจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต ซึ่งพระสงฆ์ทุกรูปและแม่ชี เทศนาแก่ผู้ศรัทธาในงานอนุรักษ์ และบทบาทของพุทธศาสนาในการปกป้องช้างจากอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า

“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับผู้นำทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ในโอกาสอันดีที่ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ช้างแอฟริกา ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทำบุญให้ช้าง” เดกิลา ชุงยัลปา ผู้อำนวยการโครงการ Sacred Earth ของ WWF กล่าว “และเนื่องจากผู้นำทางความเชื่อต่างออกมาพูดถึงความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับค่านิยมทางศาสนา ดังนั้นตอนนี้เราจึงได้เห็นความเคลื่อนไหวในรูปแบบใหม่เพื่อการอนุรักษ์อันมีพื้นฐานจากความศรัทธาเกิดขึ้นทั่วโลก”​

พิธีบังสุกุลและอุทิศส่วนกุศลให้ช้างจัดขึ้นที่วัดธาตุทอง โดยมุ่งหวังที่จะให้ความรู้แก่สาธารณชนคนไทยที่ยึดมั่นในศาสนาอย่างลึกซึ้ง ได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างงาช้างกับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า และส่งเสริมให้ผู้นำทางศาสนาในวัดต่างๆและผู้ศรัทธา เลิกใช้และเลิกขายงาช้าง

ประเทศไทยเป็นตลาดค้างาช้างที่ไม่มีการควบคุมแหล่งใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นปลายทางแหล่งใหญ่ของงาช้างที่ได้มาจากล่าสังหารช้างจากแอฟริกา ระหว่างพิธีเปิดการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ (CITES) ครั้งนี้ ที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 มีนาคม นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศจะปิดตลาดการค้างาช้างในประเทศ แต่ยังไม่ได้ระบุถึงกรอบเวลา

ในพิธีที่จัดขึ้นที่วัดธาตุทอง มีการแสดงภาพศิลปะช้างสามมิติ โดย Remko van Schaik บริเวณลานหน้าวิหาร พร้อมข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “I am not a trinket” / “ฉันไม่ใช่เครื่องประดับ” และ “Ivory belongs to elephants.” / “งาเป็นของช้าง”

“การที่ผู้นำทางศาสนาพุทธที่เป็นที่เคารพในปะเทศไทย มาร่วมในพิธีนี้ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะเป็นการประกอบพิธีให้แก่สมาชิก ครอบครัวที่เสียไปเป็นสิ่งเน้นย้ำว่าเราต่างก็ต้องพึ่งพาซึ่งกันและกัน และต่างเป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายชีวิตอันยิ่งใหญ่” พันธ์สิริ วินิจจะกูล ผู้อำนวยการ WWF ประเทศไทย กล่าว

พระสงฆ์ ประชาชน ผู้แทนภาครัฐ และผู้แทนการประชุม CITES ที่กำลังหารืออยู่ที่กรุงเทพ ต่างเข้าร่วมพิธีในวันนี้

การประชุมการค้า CITES จะดำเนินต่อเนื่องจนถึงวันที่ 13 มีนาคมนี้ ซึ่งกลุ่มนักอนุรักษ์ต่างเรียกร้องไปยังผู้แทน 178 ประเทศ ให้ดำเนินมาตรการต่อประเทศที่ไม่สามารถปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้กับนานาประเทศเพื่อหยุดยั้งการค้างาช้างผิดกฏหมาย ก่อนที่การประชุมจะจบลง ซึ่งทุกๆปีจะมีช้างป่าในแอฟริกาหลายหมื่นตัวถูกล่า เพื่อสนองต่อความต้องการงาช้างในระดับโลก

คำกล่าวของพระสงฆ์ที่นำพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล

· “อาตมาร้องขอไปยังพุทธศาสนิกชนในประเทศไทย ที่ต่างก็ทราบกันดีว่าการฆ่านั้นเป็นบาป ดังนั้นขอให้หยุดใช้สิ่งที่ ทำมาจากงาช้าง และหยุดซื้อพระพุทธรูปหรือเครื่องบูชาอื่นๆที่ทำจากงาช้าง ซึ่งจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ และยังส่งผลต่อความสมบูรณ์ทางธรรมชาติของทวีปอื่นอีกด้วย ” – พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จังหวัดชัยภูมิ

· “ไม่มีใครที่อยากจะคิดว่าตนเองไร้ศีลธรรมหรือเห็นแก่ตัว แต่พวกเขาอาจคิดว่างาช้างชิ้นเล็กๆ เหล่านั้น ไม่ได้ส่งผลใดๆ ในท้ายที่สุด ดังนั้นจึงเป็นความรับผิดชอบของเราที่จะต้องสร้างความกระจ่างแก่เรื่องนี้ และแสดงให้เห็นว่า งาช้างชิ้นเล็กๆ นั้น เมื่อรวมกันก็จะกลายเป็นงาช้างจำนวนมาก และจำนวนของงาช้างเหล่านั้นก็เท่ากับจำนวนช้างที่ต้องตายไป แท้ที่จริงแล้วกำไลงาช้างชิ้นงามนั้นได้มาจากการกระทำของกลุ่มคนที่นั่งบนเฮลิคอปเตอร์ และยิงลงไปยังช้างในแอฟริกา เราจะต้องแสดงความเชื่อมโยงนี้เพื่อที่ประชาชนจะได้เข้าใจว่างาช้างนั้นมาจากไหน และต้องแลกด้วยอะไรบ้าง” - พระอาจารย์ชยสาโร พระวัดป่าและนักเทศน์

· “ความต้องการงาช้างในเอเชียรวมทั้งประเทศไทย เป็นสาเหตุให้ช้างในแอฟริกาลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว อาตมาได้รับทราบมาว่า ชาวพุทธบางกลุ่มก็เป็นผู้ต้องการงาช้างเพื่อทำเครื่องรางไว้สวมใส่ หรือใช้ทำรูปสลักทางศาสนาเพื่อการสะสม อาตมาต้องการจะบอกว่า ไม่มีพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาพิธีใดที่เกี่ยวข้องต้องใช้งาช้าง งาช้างไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิเพื่อการบูชาในทางศาสนาพุทธ และไม่ควรมีการใช้งาช้าง” - พระพรหมบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เจ้าคณะภาค 2 เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร และคณะเลขานุการของคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช

พิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศล เป็นพิธีกรรมที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปในประเทศไทย โดยสมาชิกของครอบครัวหรือผู้ปราถนาดี ต่อผู้เสียชีวิตจะใส่บาตร สวดมนต์และขอพรให้ผู้ตายได้ไปสู่ชาติภพใหม่ในอนาคต พิธีนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเพณีไทย และเป็นวิธีที่ชาวไทยใช้ในการแสดงออกถึงความขอบคุณและห่วงใยผู้ที่จากไป การตั้งจิตระหว่างการทำบุญนั้นเป็นสิ่งสำคัญ อย่างยิ่ง ครอบครัวและผู้ปราถนาดีจะต้องทำใจให้สงบและคิดในสิ่งดี และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและความดีที่เกิดขึ้นในจิตใจ ให้ผู้ตาย

ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge
การแสดงภาพศิลปะช้างสามมิติ โดย Remko van Schaik บริเวณลานหน้าวิหาร พร้อมข้อความทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษว่า “I am not a trinket” / “ฉันไม่ใช่เครื่องประดับ” และ “Ivory belongs to elephants.” / “งาเป็นของช้าง”
© WWF Korolczuk Enlarge
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge
“เรารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ร่วมมือกับผู้นำทางพุทธศาสนาในประเทศไทย ในโอกาสอันดีที่ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่ช้างแอฟริกา ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการทำบุญให้ช้าง” เดกิลา ชุงยัลปา ผู้อำนวยการโครงการ Sacred Earth ของ WWF กล่าว
© WWF Korolczuk Enlarge
แม่ชีศันสนีย์ ผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการเสถียรธรรมสถาน
© WWF Korolczuk Enlarge
พิธีบังสุกุลและอุทิศส่วนกุศลให้ช้างจัดขึ้นที่วัดธาตุทอง โดยมุ่งหวังที่จะให้ความรู้แก่สาธารณชนคนไทยที่ยึดมั่นในศาสนาอย่างลึกซึ้ง ได้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างงาช้างกับอาชญากรรมต่อสัตว์ป่า และส่งเสริมให้ผู้นำทางศาสนาในวัดต่างๆและผู้ศรัทธา เลิกใช้และเลิกขายงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge
ครั้งแรกในประเทศไทย ผู้นำทางพุทธศาสนาร่วมสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลแก่ช้างที่ถูกล่า และเทศนาให้หยุดหาประโยชน์จากงาช้าง
© WWF Korolczuk Enlarge