นายกฯยิ่งลักษณ์ รับ 500,000 รายชื่อจากทั่วโลกเรียกร้องไทยหยุดค้างาช้างPosted on 27 February 2013
ตัวแทน WWF ยืนรายชื่อกว่า 500,000 ชื่อจากทั่วโลกลงนามเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้หยุดค้างาช้างในประเทศไทยพร้อมปฏิรูปกฎหมายห้ามค้างาช้างในประเทศไทยเพื่อช่วยปกป้องช้างแอฟริกัน (กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2556)
© WWF THAILANDEnlarge
กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2556 – วันนี้ WWF ยื่นรายชื่อของคนทั่วโลกเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้หยุดค้างาช้างในประเทศไทยพร้อมปฏิรูปกฎหมายห้ามค้างาช้างในประเทศไทยเพื่อช่วยปกป้องช้างแอฟริกัน ซึ่งถูกสังหารหมู่มากถึงปีละ 30,000 ตัว

“เรามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าที่ใช้บังคับอยู่แล้ว และช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศไทย” นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวระหว่างรับมอบรายชื่อจากผู้คนทั่วโลกในวันนี้ “เรารับข้อเสนอของ WWF ไว้พิจารณา”

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ยังตอบรับเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในสัปดาห์หน้า โดยมีการค้าสัตว์ป่าเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจา WWF เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ประกาศมาตรการที่จริงจังและเป็นรูปธรรมในการห้ามค้างาช้างในประเทศไทย ซึ่งเป็นตลาดค้างาช้างที่ไร้การควบคุมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

รายชื่อของผู้คนมากกว่า 500,000 คน จาก 227 ประเทศและเขตปกครองทั่วโลก เป็นส่วนหนึ่งของงานรณรงค์ร่วมกันระหว่าง WWF และ TRAFFIC ที่เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีของไทยประกาศห้ามค้างาช้างในประเทศไทย

“หากรัฐบาลไทยในฐานะเจ้าภาพการจัดประชุมอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ หรือ CITES ไม่กำหนดรูปธรรมของมาตรการที่ชัดเจนเพื่อหยุดการค้างาช้างทุกรูปแบบ ช้างไทยจะเป็นเหยื่อรายต่อไป” จันทน์ปาย องค์ศิริวิทยา ผู้จัดการงานรณรงค์ต่อต้านการค้าสัตว์ป่า WWF ประเทศไทย กล่าว

“ปัจจุบันมีช้างป่าเหลืออยู่น้อยกว่า 2,500 ตัวในประเทศไทย ซึ่งเป็นจำนวนเท่ากับช้างแอฟริกาถูกไล่ล่าสังหารในแต่ละเดือนในปี 2555 เพื่อป้อนตลาดสินค้างาช้าง

การค้างาช้างที่ได้จากช้างป่าแอฟริกันเป็นสิ่งผิดกฎหมายตามกฎหมายไทย แต่การค้างาช้างที่ได้จากช้างบ้านในไทยยังเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ขณะที่การจำแนกผลิตภัณฑ์จากงาช้างว่าเป็นช้างจากแอฟริกาหรือช้างบ้านนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะต้องทำการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเท่านั้นและมีต้นทุนสูง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถสืบหาได้ถึงต้นตอการลักลอบนำเข้างาช้างแอฟริกันเข้าสู่ตลาดค้างาช้างในไทย

ปัจจุบัน สถานภาพของไทยในฐานะเป็นศูนย์รวมการขนส่งระหว่างประเทศและการขนส่งทางเรือเป็นตัวเชื่อมให้มีการไหลบ่าของเหล่าผู้ค้าของเถื่อนให้เข้ามาซื้อผลิตภัณฑ์จากงาช้างในประเทศ และงาช้างที่ยังไม่แปรรูป ที่ซุกซ่อนอย่างง่ายดายในคอนเทนเนอร์จำนวนมหาศาลที่เข้ามายังท่าอากาศยานหรือท่าเรือของไทยในแต่ละวัน

“ขณะที่รัฐบาลไทยพยายามหลายครั้งในการปฎิรูปกฎหมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แต่ความจริงคือกรอบกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่สามารถป้องกันประเทศไทยจากการเป็นแหล่งฟอกงาช้างได้” จันทน์ปาย กล่าว

นักแสดงและนักเคลื่อนไหวเช่น ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ ยังได้ร่วมเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตรเพื่อให้มีการห้ามค้างาช้างในประเทศไทย

“การลักลอบค้าสัตว์ป่าเป็นการคุกคามชนิดพันธุ์หายากเช่น เสือ แรด และช้าง สัตว์เหล่านี้ถูกฆ่าทุกวันเพียงเพื่อสนองต่อความต้องการชิ้นส่วนของพวกมันของคนบางกลุ่ม” ดิคาปริโอ กล่าว

WWF และ TRAFFIC เรียกร้องไปยังทุกรัฐบาลที่เข้าร่วมประชุม CITES ให้พิจารณามาตรการจำกัดทางการค้าที่มีต่อประเทศที่ยังไม่มีมาตรการที่จริงจังในการจัดการกับการค้างาช้างผิดกฎหมาย ซึ่งได้แก่ประเทศไทย ไนจีเรียและสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก

ข้อมูลเกี่ยวกับ WWF

WWF คือหนึ่งในองค์กรเพื่อการอนุรักษ์ที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุด และเป็นอิสระมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีผู้ให้การ สนับสนุนมากกว่า 5 ล้านคน และมีเครือข่ายทำงานอยู่ในประเทศต่างๆ กว่า 100 ประเทศ พันธกิจของ WWF คือ ลดการบุกรุก และยั้บยั้งการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของโลก พร้อมไปกับสร้างอนาคตใหม่ให้มนุษย์อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ด้วยการอนุรักษ์ไว้ซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพของโลก สร้างหลักประกันให้มีการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการลดมลภาวะและลดการบริโภคอย่างสิ้นเปลือง

ข้อมูลเกี่ยวกับ TRAFFIC

TRAFFIC เป็นเครือข่ายที่ติดตามการค้าสัตว์ป่า และดำเนินการให้เกิดความมั่นใจว่า การค้าสัตว์ป่าและพรรณพืชจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรงต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตัวแทน WWF ยืนรายชื่อกว่า 500,000 ชื่อจากทั่วโลกลงนามเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้หยุดค้างาช้างในประเทศไทยพร้อมปฏิรูปกฎหมายห้ามค้างาช้างในประเทศไทยเพื่อช่วยปกป้องช้างแอฟริกัน (กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2556)
© WWF THAILAND Enlarge
ตัวแทน WWF ยืนรายชื่อกว่า 500,000 ชื่อจากทั่วโลกลงนามเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้หยุดค้างาช้างในประเทศไทยพร้อมปฏิรูปกฎหมายห้ามค้างาช้างในประเทศไทยเพื่อช่วยปกป้องช้างแอฟริกัน (กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2556)
© WWF THAILAND Enlarge
“เรามีกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าที่ใช้บังคับอยู่แล้ว และช้างเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของประเทศไทย” นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร กล่าวระหว่างรับมอบรายชื่อจากผู้คนทั่วโลกในวันนี้ “เรารับข้อเสนอของ WWF ไว้พิจารณา”
© WWF THAILAND Enlarge
ตัวแทน WWF ยืนรายชื่อกว่า 500,000 ชื่อจากทั่วโลกลงนามเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้หยุดค้างาช้างในประเทศไทยพร้อมปฏิรูปกฎหมายห้ามค้างาช้างในประเทศไทยเพื่อช่วยปกป้องช้างแอฟริกัน (กรุงเทพฯ 27 กุมภาพันธ์ 2556)
© WWF THAILAND Enlarge
Elephant tusks stored away under extreme security measures in the ivory stock pile of the Kruger National Park, South Africa.
© © WWF / Folke Wulf Enlarge