การลักลอบล่าสัตว์ยังคงเป็นภัยคุกคามหลักต่อการฟื้นฟูจำนวนประชากรเสือทั่วโลกPosted on 23 November 2012  | 
Amur or Siberian tiger (Panthera tigris altaica) on iced lake.
Amur or Siberian tiger (Panthera tigris altaica) on iced lake.
© Klein & Hubert / WWFEnlarge
กัวลาลัมเปอร์, มาเลเซีย - 23 พฤศจิกายน 2555 รายงานล่าสุดของ WWF ระบุว่าการลักลอบล่าสัตว์เป็นอุปสรรคสำคัญต่อการอนุรักษ์เสือ แต่ในทางกลับกัน การเพิ่มงบประมาณส่งเสริมศักยภาพให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สนับสนุนอุปกรณ์ จัดโครงการฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ จะช่วยปกป้องเสือในถิ่นอาศัยซึ่งอยู่กระจัดกระจายและกำลังถูกคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

WWF เผยรายงานฉบับนี้ ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของการประชุมสุดยอดเสือโลกครั้งประวัติศาสตร์ ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งเป็นการประชุมระดับผู้นำโลกที่มีรัฐบาลรัสเซีย และ ธนาคารโลก เป็นเจ้าภาพ โดยมีข้อตกลงร่วมกันจากรัฐบาล 13 ประเทศที่เป็นถิ่นอาศัยของเสือในการเพิ่มจำนวนประชากรเสือจาก 3,200 ตัว เป็นมากกว่า 6,000 ตัวภายในปี 2565)

การสำรวจของ WWF ครอบคลุมพื้นที่ 135 แห่งในพื้นที่ที่อ่อนไหวต่อการคุกคามชนิดพันธุ์ทั้ง 12 ภูมิทัศน์ที่ WWF ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์เสือ ซึ่งพบว่า มีหลายพื้นที่ยังขาดการดูแลจัดการที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับเพิ่มความเสี่ยง และเอื้อประโยชน์ต่อการลักลอบล่าสัตว์

“การล่าสัตว์ยังเป็นภัยคุกคามเพียงอย่างเดียวต่อการดำรงอยู่ในป่าของเสือ และยังเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมายในการเพิ่มประชากรเสืออีกเท่าตัว” นายไมค์ บัลท์เซอร์ หัวหน้าโครงการอนุรักษ์เสือของ WWF กล่าว “ถ้าเราไม่รีบดำเนินการเพื่อหยุดยั้งการลักลอบล่าสัตว์ในพื้นที่ เราไม่อาจมั่นใจได้เลยว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับเสือที่เหลืออยู่ รวมไปถึงสัตว์อื่นที่เป็นเหยื่อ การยุติขบวนการลักลอบล่าสัตว์จะเป็นผลดีในระยะยาวต่อการฟื้นฟูประชากรของสัตว์ที่กำลังถูกคุกคามนี้”

รายงานของ WWF ยังแสดงให้เห็นด้วยว่า ในพื้นที่เดียวกันนี้ สุ่มเสี่ยงที่จะกลายเป็น "Paper Parks" ซึ่งหมายถึงพื้นที่ป่าที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แต่ในทางปฏิบัติจริงแล้ว กลับไม่ได้รับการจัดการ ดูแลป้องกันแต่ประการใด

ถึงแม้ว่าร้อยละ 90ของพื้นที่สำรวจจะมีกฏหมายคุ้มครอง แต่มีพื้นที่ที่มีแผนจัดการอย่างเฉพาะเจาะจงไม่ถึงครึ่งหนึ่ง (ยกเว้นประเทศรัสเซีย) ตลอดภูมิภาคเอเชียใต้ และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีเพียงร้อยละ 12เท่านั้นที่มีจำนวนเจ้าหน้าที่ครบคลอบคลุมทุกพื้นที่ แต่มีเจ้าหน้าที่อีกมากกว่าร้อยละ 50ที่ยังคงไม่ได้รับการอบรม และเสริมอุปกรณ์ในระดับที่พอเพียงต่อการปฏิบัติหน้าที่

“รายงานแสดงให้เห็นว่าขณะที่รัฐบาลให้คำมั่นสัญญาที่สำคัญไปแล้วและกำลังดำเนินการอย่างเร่งรีบนั้น ในความเป็นจริงแล้วเรายังห่างไกลจากเป้าหมายที่แท้จริง ของการฟื้นฟูประชากรเสือ” บัลท์เซอร์ กล่าว


6 วิธีในการเพิ่มจำนวนประชากรเสือ


รายงานการสำรวจนำเสนอ 6 วิธี เพื่อการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและการป้องกันการล่าสัตว์ คือ การได้รับคุ้มครองทางกฎหมายการบริหารจัดการพื้นที่อนุรักษ์ การลาดตระเวนอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างเครือข่ายข้อมูลข่าว การจับกุมและดำเนินการทางกฎหมาย การฝึกอบรมและสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นให้กับเจ้าหน้าที่คุ้มครองป่า

การลงทุนเพื่องานอนุรักษ์ในพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ไม่เฉพาะต่อการยุติการลักลอบล่าสัตว์เท่านั้น แต่ยังเป็นการพิสูจน์ให้เห็นถึงคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้ระหว่างการประชุมสุดยอดเสือโลกว่า ได้มีความพยายามอย่างขันแข็งในการบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และเป็นประจักษ์พยานในการพยายามปกป้องเสือ WWF ยืนยันที่จะหยุดยั้งการล่าสัตว์ให้หมดไป และจะใช้ข้อมูลจากรายงานการสำรวจนี้ช่วยเป็นแนวทางในการดำเนินงานอนุรักษ์ต่อไปในอนาคต

โครงการฟื้นฟูเสือโลก (GTRP) และ Cards4Tigers

ในการประชุมสุดยอดเสือโลก เมื่อปี 2553 รัฐบาลได้ให้การรับรองอย่างเป็นทางการใน โครงการฟื้นฟูเสือโลก (GTRP) ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างปฏิบัติการอนุรักษ์เสือระดับประเทศกับเป้าหมายการเพิ่มจำนวนประชากรเสืออีกหนึ่งเท่าตัวทั่วโลก จากการประชุมสุดยอดเสือโลก ตัวแทนรัฐบาลประเทศที่ลงนามได้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านการอนุรักษ์เสือโคร่ง ครั้งที่ 2 ที่ประเทศภูฏาน เมื่อเดือนตุลาคม 2555 โดยให้คำมั่นสัญญาต่อปฏิบัติการเร่งด่วนและเฉพาะเจาะจงภายในปีหน้าเพื่อเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันการลักลอบล่าสัตว์

ภายหลังจากการประชุมสุดยอดเสือโลก WWF ได้ร่วมกับภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคเอกชน เพื่อหาหนทางในการส่งเสริมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนพิทักษ์ป่า ผ่านการพัฒนาระบบการตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายในเอเชีย การจัดฝึกอบรมให้กับทีมเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวน การป้องกัน และการอนุรักษ์ WWF ยังได้ริเริ่มจัดกิจกรรม "Cards4Tigers" เพื่อเป็นการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า โดยให้ประชาชนส่งโปสการด์ที่เขียนข้อความถึงเจ้าหน้าที่
Amur or Siberian tiger (Panthera tigris altaica) on iced lake.
Amur or Siberian tiger (Panthera tigris altaica) on iced lake.
© Klein & Hubert / WWF Enlarge
Two years on from the Tiger Summit, WWF is assessing the levels of protection presently in place against poaching, based on six broad indicators in 135 critical sites for tiger recovery.
© WWF Enlarge
Evolution. Tiger. WWF China.
© WWF Enlarge